SPECJALISTA DS. JAKOŚCI

MIEJSCE PRACY:

 •  Gliwice, ul. Sowińskiego 11

 

TWOJE ZADANIA:

 • rozpatrywanie reklamacji i kontakt z klientem,
 • kompletacja danych oraz przygotowanie dokumentów wdrożeniowych (w tym PPAP),
 • opracowywanie dokumentów jakościowych dla klientów zewnętrznych w ramach bieżącej współpracy,
 • analiza wymagań klienta pod kątem wykonalności – opracowywanie niezbędnych dokumentów,
 • koordynowanie działań mających na celu spełnienie wymagań klientów,
 • udział w auditach zewnętrznych,
 • współuczestnictwo w rozwiązywaniu bieżących problemów jakościowych w procesach produkcyjnych,
 • współpraca z innymi działami w organizacji.

 

OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

 • wykształcenia wyższego lub min. 3-letniego doświadczenia w obszarze jakości,
 • praktycznej znajomości normy ISO 9001,  ISO 14001, IATF 16969,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B1,
 • umiejętności czytania rysunku technicznego,
 • praktycznej znajomości narzędzi jakościowych do rozwiązywania problemów (8D, 5Why, Ishikawa, PDCA),
 • znajomości MS Office (Word, Excel),
 • znajomości zagadnień: MSA, FMEA, APQP, VDA, Control Plan, Flow Chart,
 • umiejętności analitycznych, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, organizacji pracy własnej i podejmowania decyzji,
 • orientacji na wyniki oraz na klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami./ We kindly inform you that we will contact only selected candidates.

Złożenie aplikacji oznacza, że wyraża Pan/i zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Etisoft Sp. z o o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Szara 21. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pan/i danych. Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy aby nie aplikować./ By submitting your application, you consent to the processing of your personal data for the purposes of the current recruitment process. Please be advised that the personal data administrator is Etisoft Sp. z o o. with headquarters in Gliwice (44-100), ul. Szara 21. You have the right to access your data and correct it. Providing data in the scope specified in the provisions of the Act of June 26, 1974, the Labor Code and executive acts, is necessary for recruitment. Providing additional data is voluntary. A request to delete data means resignation from further participation in the recruitment process and will result in immediate deletion of your data. If you do not express such consent, please do not apply.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dołączenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:/On the application documents, please include the consent clause for the processing of personal data with the following content:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zawartych w mojej aplikacji o pracę w celach rekrutacyjnych przez firmę ETISOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Szara 21. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/ świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia moich danych oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.”/ "I consent to the processing of my personal data in accordance with the Regulation of the European Parliament and the EU Council 2016/679 of April 27, 2016. on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC contained in my job application for recruitment purposes by ETISOFT Sp. z o.o. with headquarters in Gliwice (44-100), ul. Szara 21. At the same time, I would like to inform you that I am aware of my right to update, supplement and delete my data and the possibility of accessing the documents I have sent. I provide my personal data voluntarily. "

Aplikuj
Back to top