etiSTOCK – Magazyn konsygnacyjny RFID

To system do zarządzania magazynem konsygnacyjnym, który na bieżąco monitoruje jego stan oraz sygnalizuje dostawcy potrzebę uzupełnienia braków. Zastosowanie etykiet identyfikacyjnych RFID do oznaczania jednostek logistycznych pozwala na kontrolę stanów i rejestrację przyjęć oraz wydań produktów z magazynu w czasie rzeczywistym. Produkty przechowywane w magazynie konsygnacyjnym stanowią własność dostawcy do momentu ich wydania i rejestracji tej operacji w systemie etiSTOCK. W oparciu o zadeklarowany stan minimalny i maksymalny poszczególnych produktów oraz o bieżącą weryfikację stanu magazynowego, system rejestruje potrzebę uzupełnienia stanów na te produkty w systemach planowania dostawcy. Dostawca danego komponentu jest odpowiedzialny za dostawę odpowiedniej ilości jednostek logistycznych w określonym czasie. System etiSTOCK oparty o etykiety identyfikacyjne RFID eliminuje pomyłki związane z wydaniem niewłaściwego komponentu oraz pozwala na szybkie odnalezienie danego komponentu na magazynie.

  • ciągła inwentaryzacja stanów magazynowych komponentów
  • proste zarządzanie zapasami
  • ograniczenie kosztów magazynowania
  • system realizuje wydania zgodnie z FIFO
  • system ułatwia odszukanie właściwego komponentu na magazynie
  • gwarancja dostępności komponentów na magazynie
  • ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z procesem zakupów komponentów

Zastosowanie

obszar-shippingobszar-warehouse
Zapytanie ofertowe
Back to top