Etisoft z brązowym medalem EcoVadis!

9 lut 2024 - Joanna Heler-Kończakowska

EcoVadis, międzynarodowa platforma ratingowa po raz kolejny oceniła Etisoft w zakresie działań podejmowanych w zakresie zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki i ochrony środowiska. Z dumą informujemy, że ponownie, mimo wyższych niż rok temu wymogów zostaliśmy wyróżnieni brązowym medalem EcoVadis! Cieszy również, że zostaliśmy ocenieni wyżej (59 punktów/100) niż rok temu, przy czym najwyższe noty uzyskały nasze działania w zakresie środowiska, pracy i praw człowieka oraz etyki.

Wyniki EcoVadis opierające się na niefinansowym raportowaniu pokazują naszą transparentność, zaangażowanie i ciągłą pracę w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Mamy świadomość, że zmiany w zakresie i w wymogach dotyczących zrównoważonego rozwoju zachodzą coraz szybciej obejmując kolejne zagadnienia. Pracujemy nad nimi zdając sobie sprawę, że biznes może i powinien zmieniać świat na lepsze. Cieszymy się więc, że nasze zaangażowanie jest doceniane.

******

EcoVadis to międzynarodowa platforma ratingowa wspierająca przedsiębiorstwa w ocenie dostawców pod kątem praktyk etycznych oraz oddziaływania na środowisko naturalne i społeczeństwo. Pomaga organizacjom zarządzać ich praktykami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i oceniać ich wyniki w odniesieniu do międzynarodowych standardów.

Podobne artykuły

Back to top