Produkty

Zastosowanie

obszar-manufakturingobszar-officeobszar-shippingobszar-warehouse

Drukarki do etykiet RFID

Drukarki do etykiet RFID – kodowanie tagów RFID może być realizowane na kilka sposobów. Najczęściej do tego celu są wykorzystywane drukarki termotransferowe wyposażone w czytnik RFID. Drukarka do etykiet RFID umożliwia jednoczesny zapis informacji w znacznikach RFID oraz wydruk na etykiecie danych w postaci kodu lub tekstu. Drukarka sama weryfikuje (...)

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe

Zastosowanie

obszar-manufakturingobszar-officeobszar-shippingobszar-warehouse

Czytniki RFID

Czytniki RFID – urządzenia wykorzystywane do odczytu danych zapisanych w pamięci znaczników RFID. Są to z reguły czytniki z podłączonymi do nich antenami. W zależności od urządzenia i potrzeb aplikacji do jednego czytnika można podłączyć od jednej do kilkunastu anten. Stanowią wtedy tzw. bramkę RFID. Dla zapewnienia skutecznego odczytu znaczników (...)

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe

Zastosowanie

obszar-manufakturingobszar-officeobszar-shippingobszar-warehouse

Terminale Danych RFID

Terminale danych RFID – mobilne urządzenia bezprzewodowe stosowane do zbierania i przetwarzania danych zapisanych w pamięci znaczników etykiet RFID. W odróżnieniu od standardowych terminali danych wykorzystywanych do obsługi procesów logistycznych i produkcyjnych posiadają wbudowaną antenę RFID. Pozwala to na realizację tych samych procesów z większą dokładnością w krótszym czasie. Dają (...)

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe

Zastosowanie

obszar-officeobszar-shippingobszar-warehouseobszar-manufakturing

Etykiety RFID

Etykiety RFID, to oznaczenia składające się z miniaturowego chipa, pozwalającego na zapis informacji oraz anteny, od której zależy odległość odczytu. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest etykieta samoprzylepna lub przywieszka z wklejonym znacznikiem RFID. Tagi RFID dostępne są także w postaci żetonów, kart, przywieszek i opasek. Główne zalety etykiet RFID to możliwość (...)

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe

Systemy RFID

Technologia RFID istnieje od 1945 roku i została stworzona jako narzędzie szpiegowskie, wykorzystujące fale radiowe do odczytywania zakodowanych informacji. Była używana, na przykład, przez aliantów do identyfikowania samolotów sprzymierzeńców i wrogów podczas II Wojny Światowej.

Jednak od tego czasu rozwiązania RFID przeszły długą drogę i znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu oraz gospodarki. Stały się niezbędne do zarządzania łańcuchami dostaw, zapasami magazynowymi, monitorowania produkcji oraz śledzenia próbek, odczynników i materiałów diagnostycznych. I zdecydowanie nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.

Standardowy system RFID składa się ze znaczników (etykiet), czytników lub terminali RFID oraz aplikacji, służących do gromadzenia i przetwarzania danych. Etykieta to mikrochip z anteną, który można przymocować do dowolnego obiektu lub produktu i wykorzystywać jako jego identyfikator. Czytnik/terminal RFID komunikuje się ze etykietą RFID za pomocą fal radiowych, odczytując zakodowane w znaczniku dane.

Elementy systemu RFID

Systemy RFID wykorzystują fale radiowe do przesłania energii do etykiet RFID, które odsyłają unikalny kod identyfikacyjny oraz inne informacje do czytnika RFID lub terminalu RFID gromadzącego dane.

Samoprzylepne etykiety mogą zawierać, oprócz samego znacznika, także nadrukowany kod kreskowy i sporo innych informacji, jak np. logo i nazwę producenta, czy skład, datę produkcji i wiele innych danych. Etykiety te mogą być drukowane i kodowane przez drukarki do etykiet RFID. Z kolei dane odczytane przez czytniki i terminale RFID są z reguły przetwarzane i analizowane w dedykowanym oprogramowaniu.

Drukarki do etykiet RFID

Drukarki do etykiet RFID służą do kodowania znaczników RFID, a także wydruku kodu kreskowego i innych informacji na etykiecie samoprzylepnej zawierającej znacznik.

Używane są do tego najczęściej drukarki termiczne lub termotransferowe, wyposażone w czytniki, które pozwalają na bieżąco weryfikować jakość znacznika RFID i poprawność zapisanych na nim danych. I oczywiście odrzucić etykiety z błędnymi znacznikami.

W ofercie Etisoft dostępne są, m.in., drukarki do etykiet RFID firm Printronix i Zebra, pozwalające kodować i drukować znaczniki RFID, etykiety logistyczne o szerokości wynoszącej nawet 6″ (15,24 cm), a także etykiety RFID On-metal.

Do przygotowania danych kodowanych w znaczniku RFID, wykorzystywane jest dedykowane oprogramowanie do obsługi drukarek: etiLABEL. Ta prosta w obsłudze aplikacja pozwala przygotować szablony etykiet zawierające kody kreskowe lub kody 2D, ale także grafikę, datę i dowolne informacje. Program umożliwia także umieszczenie na etykietach numerów seryjnych oraz kodowanie znaczników RFID w oparciu o informacje pobierane automatycznie z baz danych.

W zależności od modelu i przeznaczenia drukarki do etykiet RFID oferują:

 • wydruk etykiet samoprzylepnych,
 • kodowanie znaczników RFID znajdujących się w etykietach,
 • weryfikację poprawności danych zakodowanych w znacznikach RFID,
 • oznaczanie etykiet z błędnymi znacznikami RFID,
 • druk na różnego typu materiałach,
 • pracę ciągłą w zastosowaniach przemysłowych.

Czytniki RFID

Do odczytu danych zakodowanych w znacznikach RFID używane są czytniki RFID. Są to urządzenia z podłączonymi lub zintegrowanymi antenami, przy czym – w zależności od konkretnego rozwiązania – do jednego czytnika można podłączyć od jednej do kilkunastu anten.

Czytniki RFID wykorzystują anteny i częstotliwości radiowe do aktywowania znaczników RFID i komunikacji ze znacznikami znajdującymi się w zakresie odczytu. Następnie przesyłają zgromadzone dane do oprogramowania. Czytniki umożliwiają jednoczesny odczyt wielu znaczników RFID a także określenie kierunku ruchu produktów i towarów oznaczonych znacznikami. Z tego względu stosowane są, między innymi, w logistyce, gdzie używane są do monitorowania operacji logistyczno-magazynowych, ponieważ przyspieszają te procesy i eliminują błędy oraz pomyłki, a także w przemyśle, gdzie pozwalają kontrolować procesy produkcji i inwentaryzacji.

Czytniki RFID mogą być rozwiązaniami stacjonarnymi, montowanymi nad liniami produkcyjnymi lub na ścianie magazynu. To tzw. bramki RFID, czyli czytniki, do których podłączono wiele anten. Bramki stosowane są głównie do nadzorowania i rejestrowania ruchu towarów oraz produktów. Z kolei czytniki RFID w urządzeniach mobilnych, czyli terminalach RFID, stosowane są głównie do inwentaryzacji produktów i towarów w magazynach oraz sklepach.

W zależności od konfiguracji i przeznaczenia czytniki RFID oferują:

 • rozwiązania mobilne (w tym ze zintegrowaną anteną),
 • rozwiązania stacjonarne (w tym z wieloma antenami),
 • możliwość budowy bramek RFID używanych w operacjach logistycznych i magazynowych,
 • możliwość odczytu wielu znaczników w tym samym czasie, nawet gdy są one niewidoczne,
 • możliwość monitorowania i rejestrowania ruchu towarów, a więc procesów logistycznych i zmian stanów magazynowych,
 • możliwość monitorowania i rejestrowania ruchu produktów na liniach produkcyjnych,
 • eliminowanie błędów oraz pomyłek popełnianych przez człowieka,
 • szerokie spektrum zastosowań, wynikające z różnorodności dostępnych konfiguracji.

Dostępne w ofercie Etisoft urządzenia firm: Nordic ID, Zebra, Alien Technology, mogą komunikować się z systemami nadrzędnymi, wykorzystując większość standardowych interfejsów, takich jak Ethernet, Wi-Fi, czy GSM.

Terminale danych RFID

Terminale RFID to wyposażone w czytnik RFID urządzenia bezprzewodowe, wykorzystywane do zbierania i przetwarzania danych, zapisanych w pamięci znaczników RFID. Mogą zostać także użyte do zakodowania lub modyfikowania informacji zapisanych w znaczniku RFID.

Są to zaawansowane urządzenia umożliwiające gromadzenie, przetwarzanie i wymianę danych z systemami IT, w celu analizy informacji w czasie rzeczywistym. Wykorzystywane są do zarządzania gospodarką magazynową, obsługi procesów logistycznych i produkcyjnych, a także odczytu trudno dostępnych lub niewidocznych znaczników. Dlatego mogą być używane do, na przykład, szybkiego i precyzyjnego wyszukiwania produktów na półkach w magazynach lub w centrach logistycznych.

Oferowane przez firmę Etisoft terminale RFID są urządzeniami pracującymi w systemie Android, wykorzystującymi różne rodzaje modułów komunikacyjnych, na przykład Bluetooth, WiFi, GSM. Mogą także posiadać wyposażenie opcjonalne, takie jak: kamery, moduły GPS lub czytniki kodów 1D i/lub 2D.

Mobilne terminale z wbudowanymi czytnikami RFID stosowane są powszechnie w logistyce i procesach magazynowych. Służą do identyfikowania, przyjmowania i wydawania produktów. Ułatwiają i pozwalają monitorować procesy inwentaryzacyjne, ale przede wszystkim bardzo je przyspieszają i pomagają uniknąć błędów popełnianych często przez człowieka.

W zależności od konfiguracji i przeznaczenia terminale RFID pozwalają:

 • przyspieszyć operacje przyjmowania, wydawania i inwentaryzowania produktów,
 • uniknąć licznych błędów popełnianych przez człowieka w trakcie operacji magazynowych,
 • odczytać informacje zapisane w znacznikach trudno dostępnych towarów,
 • wyszukiwać produkty na półkach magazynów i sklepów,
 • błyskawicznie identyfikować produkty, wyroby, narzędzia i surowce, i w końcu
 • modyfikować dane zapisywać w znacznikach RFID.

Jednak, niezależnie od konfiguracji, proste, intuicyjne interfejsy terminali RFID Nordic ID, Zebra i Alien Technology, znajdujących się w ofercie firmy Etisoft, zapewniają łatwość ich obsługi i wygodę użycia.

Aplikacje

Dane zapisane w znacznikach RFID i odczytane przez czytniki/terminale RFID trafiają do oprogramowania umożliwiającego przetwarzanie i analizę tych informacji.

Mogą być to, na przykład, oferowane przez firmę Etisoft systemy etiSZOP do zarządzania procesami oraz etiSTOCK, czyli magazyn RFID.

etiSZOP to oprogramowanie przeznaczone do wspomagania zarządzania procesami produkcyjnymi. Koordynuje procesy produkcyjne i logistyczne wykorzystując nowoczesne systemy oznaczeń. Umożliwia znakowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. A także analizę i optymalizację procesów oraz śledzenie partii wyrobów (traceability).

etiSTOCK to oparty na technologii RFID program do zarządzania magazynem, monitorujący w czasie rzeczywistym jego stan, rejestrujący operacje przyjmowania i wydawania produktów. etiSTOCK eliminuje pomyłki, umożliwia szybkie odnalezienie wyrobu w magazynie i sprowadza do minimum wszystkie operacje związane z inwentaryzacją produktów.

Projektowanie systemu RFID

Przy tworzeniu sprawnie funkcjonującego, skutecznego systemu RFID, niezbędna jest pomoc doświadczonych inżynierów, którzy nie tylko poznają potrzeby i wymagania procesów klienta, ale także przeprowadzą ich ocenę i dobiorą oraz zainstalują rozwiązania idealnie dopasowane do istniejącej infrastruktury. A po integracji dokonają przeglądu zgromadzonych danych, aby ocenić i zoptymalizować rozwiązanie pod kątem pełnego śledzenia produktów i efektywności zarządzania.

Zastosowania technologii RFID

Technologia identyfikacji radiowej (RFID) pozwala śledzić i rejestrować lokalizację oraz przepływ przedmiotów i ludzi, a także czas ich wejścia i wyjścia z wyznaczonego obszaru.

Ponieważ RFID jest technologią „bezdotykową”, nie wymaga ani kontaktu z czytnikiem/terminalem (jak w przypadku pasków magnetycznych), ani bezpośredniego kontaktu z czytnikiem (jak w przypadku kodów kreskowych). Z tego względu rozwiązania RFID pozwalają uniknąć problemów związanych z technologiami „kontaktowymi” lub wymagającymi ustawienia czytnika na „linii wzroku”. Z tego względu rozwiązania RFID mogą działać w trudnych, nietypowych warunkach i zwykle nie mają na nie wpływu ani zmiany temperatury, ani inne parametry otoczenia.

Funkcje technologii RFID obejmują zasadniczo trzy aspekty: monitorowanie, śledzenie i nadzór.

 • Monitorowanie, czyli identyfikacja stanu systemu lub procesu i kontrola określonych parametrów, szczególnie w celu ich wykrycia i ostrzeżenia w przypadku zmiany;
 • Śledzenie, czyli obserwowanie poruszających się osób lub przedmiotów w celu zebrania danych o ich lokalizacji;
 • Nadzór, czyli monitorowanie zachowań, działań oraz innych zmiennych informacji.

RFID to technologia umożliwiająca łatwy i szybki odczyt informacji o produktach. Znajduje zastosowanie zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i magazynach, szeroko pojętej logistyce i w wielu innych branżach. Przygotowanie kompletnego systemu RFID wymaga zaawansowanego planowania na poziomie oprogramowania oraz sprzętu. Wykorzystanie technologii RFID jest możliwe tylko pod warunkiem zastosowania odpowiednich urządzeń. Wśród nich na pierwszy plan wysuwają się czytniki, terminale i drukarki RFID.

Wszystkie wymienione powyżej produkty znajdują się w naszej ofercie. Dostarczamy zaawansowane technologicznie urządzenia RFID sprawdzonych marek, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się ze specyfiką naszej oferty oraz skorzystania z najlepszych propozycji na rynku.

Back to top