Produkty

Zastosowanie

obszar-manufakturingobszar-shippingobszar-warehouse

Systemy automatycznej kontroli jakości

Systemy wizyjne, przeprowadzające kontrolę jakości, znajdują zastosowanie w obszarach produkcji oraz magazynu. Pozwalają na automatyczną inspekcję produktów poruszających się na liniach produkcyjnych. Systemy oparte są o wysokiej jakości kamery oraz oprogramowanie, które wykonuje analizę obrazu 2D lub 3D w sposób powtarzalny, porównuje go z zapisanymi wzorcami i wartościami odchyleń. Integracja (...)

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe

Systemy wizyjne jako kluczowy element kontroli jakości

Systemy wizyjne stanowią nieodłączną część Przemysłu 4.0 jako rozwiązanie rozwijane w ramach automatyzacji procesów. Szerokie zastosowanie i coraz doskonalsze efekty działania systemów wizyjnych to główne czynniki odpowiedzialne za wzrost ich popularności. W Etisoft od lat tworzymy systemy wizyjne dla produkcji, magazynów, sortowni, hurtowni i wielu innych podmiotów z rozmaitych branż. Oferujemy najbardziej innowacyjne i niezastąpione rozwiązania, które w nowoczesnym przedsiębiorstwie są zwyczajnie niezastąpione.

Czym są systemy wizyjne?

Zgodnie z definicją, na system wizyjny składają się przede wszystkim układ sprzętów wraz z oprogramowaniem odpowiedzialnym za przetwarzanie i analizę obrazu. Podstawą układu jest kamera rejestrująca obraz. Jednak o ile pierwsze systemy wizyjne w przemyśle często ograniczały się niemal do samych kamer, dzisiaj są to o wiele bardziej zaawansowane układy, złożone z licznych urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania, komunikujące się z systemami klienta.

Sposób działania systemów wizyjnych jest zależny od procesu, przedmiotu inspekcji oraz wytycznych klienta. Częstą praktyką jest wdrażanie systemów, których działanie opiera się na porównywaniu przedmiotu inspekcji z zapisanym wzorcem. W przypadku zgodności, produkt kierowany jest do dalszych procesów produkcyjnych na linii. Natomiast jeśli wykryta zostanie niezgodność, system może wykonać jedną z wielu akcji, w zależności od zagadnienia i potrzeb klienta, w tym np.:

– wystawić sygnał do zatrzymania linii, a następnie czekać na ingerencję operatora i wznowienie inspekcji,

– zasygnalizować niezgodność poprzez sygnały dźwiękowe i informację na panelu operatorskim,

– bez zatrzymywania linii przekierować produkty do systemu zrzutu.

W każdym przypadku niezbędne jest oprogramowanie, analizujące stan faktyczny oraz analizę danych i wzbudzanie reakcji. Ponadto nowoczesne systemy wizyjne, również te oferowane przez Etisoft, zostają połączone z linią produkcyjną, aby proces kontrolny mógł się odbywać sprawnie, bez zatrzymywania linii, a reakcje zachodziły automatycznie. Zapewniamy również odpowiedni system oświetleniowy, dzięki czemu warunki świetlne są stałe i umożliwiają trafną ocenę obiektów non stop.

Jak działa system wizyjny?

Systemy wizyjne w przemyśle mogą przetwarzać, analizować i mierzyć różne parametry w celu podejmowania decyzji. Analizują wskazane obiekty pod względem ich poszczególnych cech, wśród których najważniejsze są zwykle kształt i barwa. Nie bez znaczenia jest również położenie elementu oraz poszczególnych jego części względem siebie.

Aby systemy wizyjne w automatyce właściwie spełniały swoje zadania, muszą zostać zrealizowane następujące procesy:

 1. Montaż systemu wizyjnego.
 2. Zgromadzenie odpowiedniej próbki zdjęć przedmiotu inspekcji na stanowisku a następnie stworzenie algorytmów wizji maszynowej na ich podstawie.
 3. Integracja z linią produkcyjną i systemami klienta.
 4. Zapewnienie obsługi wszystkich wymaganych referencji i powtarzalności systemu.

Montaż i wdrożenie

Nie ma wątpliwości, że systemy wizyjne w automatyce procesów odgrywają kluczowe role. Jednak, aby rzeczywiście były użyteczne, muszą zostać właściwie zamontowane i zaprogramowane. Należy podkreślić, że montaż dotyczy nie tylko samej kamery, ale również oświetlenia, centrali zarządczej i okablowania odpowiadającego za połączenie z linią produkcyjną. Na tym etapie ważne zadanie ma integrator, czyli osoba odpowiedzialna za poprawne wdrożenie systemu wizyjnego. Powinien on dobrać właściwe parametry kamery i oświetlenia. Niezbędne jest też wybranie odpowiedniego sprzętu do danego rodzaju zadań, jakie będzie miał pełnić w danym zastosowaniu system wizyjny.

Integracja z linią produkcyjną

Obecnie systemy wizyjne w przemyśle to coś więcej niż proste układy identyfikujące odstępstwa od normy. Jeśli system dostrzeże wadliwość produktu, automatycznie podejmie działania mające na celu jego likwidację. Takie są obecnie oczekiwania przedsiębiorców wobec systemów wizyjnych w produkcji, pakowaniu i wszelkich innych zastosowaniach. Dlatego niezbędne jest ustanowienie odpowiedniej komunikacji z systemami klienta i z linią produkcyjną, a także dostosowanie systemu do pracy linii produkcyjnej. Zalecamy pozostawienie tych działań w rękach profesjonalistów z firmy Etisoft, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Co więcej, instalujemy i wdrażamy systemy wizyjne w automatyce w bardzo różnorodnych branżach.

Systemy wizyjne i ich elastyczność

Na liniach, zarówno produkcyjnych, jak i w hurtowniach, sortowniach i w wielu innych miejscach, produkty są zróżnicowane. Natomiast system wizyjny jest jeden. Jak to możliwe, że radzi sobie z taką różnorodnością zadań? Nasze nowoczesne systemy wizyjne dla przemysłu, za sprawą odpowiedniego oprogramowania, są w stanie dostosowywać się do poszczególnych zadań i punktów inspekcyjnych. Możliwe jest oprogramowanie systemu w taki sposób, aby wykonywał wiele zadań dla pojedynczego punktu inspekcyjnego lub produktu, co zagwarantuje automatyczną inspekcję kilku różnych cech. Innymi słowy, użytkownik nie musi podejmować żadnej interwencji, aby system wizyjny zaczął realizować zupełnie inne zadanie niż przed chwilą. Wcześniej identyfikując błędne kształty produktów, po chwili może określać wzajemne położenie elementów składowych zupełnie innego produktu. Wymaga to jednak wcześniejszej pracy doświadczonego integratora.

Dlaczego systemy wizyjne są potrzebne?

Powyższe pytanie można zadać również w zupełnie inny sposób – czemu automatyka jest w ogóle potrzebna? Otóż systemy wizyjne w automatyce są niezbędne, a właściwie stanowią jej nieodłączny element konstytucjonalny. Innymi słowy, należą do układów o największym wpływie na rozwój automatyki. Zastępowanie pracy człowieka zrobotyzowanymi systemami to rozwiązanie stosowane od dawna. Dzisiaj jednak przybiera zupełnie inny wymiar, co obrazują systemy wizyjne w przemyśle. Automatyzacja ma sens ze względu na lepszą pracę w wykonaniu robotów niż ludzi. Doskonale obrazują to systemy wizyjne, które są:

 • doskonalsze w dostrzeganiu detali,
 • nie męczą się, utrzymując stale doskonałą skuteczność,
 • mogą pracować bez przerwy,
 • działają szybciej niż człowiek,
 • nie wymagają zatrzymywania linii produkcyjnej w celu dokonania analizy,
 • są wielofunkcyjne, nie tylko identyfikują błędy, ale również – w przypadku wykrycia niezgodności – mogą wykonać jedną z wielu akcji.

Systemy wizyjne w produkcji i nie tylko

Zasadniczo systemy wizyjne służą kontroli jakości. Może to być jednak kontrola jakości zarówno produktu, jak i samego procesu produkcji czy też pakowania. Kluczowym zadaniem systemów wizyjnych jest identyfikacja błędów, która odbywa się na podstawie analizy wzorca. Najpowszechniejsze jest zastosowanie systemów wizyjnych w produkcji.

Systemy wizyjne w produkcji mogą działać na kilku etapach procesu tworzenia produktów. Zaczynają od analizy poprawności wykonania poszczególnych elementów, a potem ich połączenia ze sobą. Identyfikacja błędu skutkuje emisją sygnału, który wzbudza pracę robotów lub pojedynczych manipulatorów, naprawiających błędy. Jeśli to niemożliwe, produkt zostaje przetransportowany na początek linii produkcyjnej lub po prostu z niej usunięty.

Systemy wizyjne w pakowaniu kontrolują ułożenie produktu względem pionu i poziomu oraz wobec opakowania. Wszystko to w celu uniknięcia uszkodzenia towaru oraz zgodności położenia poszczególnych produktów w opakowaniach. Ponadto system wizyjny analizuje również jakość opakowania, identyfikując wszelkie nieprawidłowości w barwie, zagniecenia i inne skazy.

Systemy wizyjne w kompletacji mają podobne zadania jak w przypadku pakowania. Jednak tym razem analizie zostaje poddane opakowanie zbiorcze. Kontrolowane jest położenie poszczególnych opakowań pojedynczych, a także jakość opakowania zbiorczego.

Powyżej wymieniono najpowszechniejsze zastosowania systemów wizyjnych. Niemniej dzisiaj to już nie wszystko. Systemy wizyjne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie ich obecność może:

 • zwiększyć efektywność pracy,
 • ograniczyć koszty działania,
 • wpłynąć na poprawę jakości produktów,
 • zmniejszyć ilość błędów.

Powyższe działania pośrednio lub bezpośrednio zawsze przekładają się na zwiększenie zysków firmy. Czasami dochodzi do tego wskutek zwiększenia produkcji, innym razem za sprawą mniejszej liczby reklamacji lub w jeszcze inny sposób.

Systemy wizyjne w Etisoft

Od lat działamy na rynku, plasując się w czołówce europejskich producentów systemów wizyjnych. Współpracujemy z klientami działającymi w zróżnicowanych branżach, dzięki czemu posiedliśmy wiedzę i doświadczenie w zakresie znajdowania rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Korzystamy z najwyższej jakości sprzętu oraz oprogramowania analizującego obrazy w 2D lub 3D. Nasze systemy wizyjne umożliwiają łatwą konfigurację z systemami MES. Systemy wizyjne w przemyśle, dostarczane, montowane i wdrażane przez Etisoft, to gwarancja wejścia na wyższy poziom automatyki. Zapewniają efektywniejsze i płynniejsze przeprowadzanie procesów produkcyjnych i nie tylko, a tym samym poprawę funkcjonowania całego przedsiębiorstwa i wyższe zadowolenie klientów. Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Back to top