Produkty

Zastosowanie

obszar-manufakturingobszar-shippingobszar-warehouse

Systemy intralogistyczne

Systemy intralogistyczne, to samojezdne roboty AMR (Autonomous Mobile Robots) bazujące na wózkach AGV (Automated Guided Vehicle). Zaprojektowane są do automatycznego transportu komponentów i wyrobów gotowych w hali fabrycznej lub magazynowej. Poruszając się po wyznaczonych torach jazdy, przewożą standardowe palety, pojemniki i kosze logistyczne. Praca robotów mobilnych AGV jest nadzorowana przez (...)

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe

Roboty mobilne — czym są systemy AGV/AMR?

Automatyzacja transportu wewnętrznego w magazynach, czy halach fabrycznych staje się coraz powszechniejsza, a jej systemy cały czas się rozwijają. Systemy AGV/AMR oparte na flocie robotów mobilnych i współpracujących z nimi urządzeń stają się swoistymi symbolami czwartej rewolucji przemysłowej, mającej na celu uprawnienie wewnętrznych procesów logistycznych.

Pierwsze AGV ( Automated Guided Vehicle), czyli automatyczne wózki wprowadzono do użytku już w połowie XX wieku. Obecnie na bazie tej technologii powstają inne systemy automatycznego transportu różniące się sposobem podejmowania ładunku, przewożenia, a także nawigacji. Samojezdne roboty AMR są tego najlepszym przykładem. Często nazywa się je inteligentnymi, gdyż nie wymagają fizycznie wyznaczonej ścieżki transportowej i poruszają się po dowolnej trasie. Te autonomiczne roboty mobilne korzystają z nawigacji naturalnej. Wyposażone w skanery 2D i kamery 3D tworzą mapę terenu z naturalnie występującymi przeszkodami, takimi jak ściany, czy inne maszyny. Dzięki temu robot transportowy sam identyfikuje przeszkody i je omija. Mając wyznaczony punkt, do którego ma dotrzeć, sam sobie wyznacza optymalną trasę. Jest do tego wyposażony w cały system bezpieczeństwa, dzięki czemu pracuje elastycznie i bezkolizyjnie. Mimo że ludziom na pierwszy rzut oka roboty mobilne wydają się nieprzewidywalne, dobrze z nimi współpracują, jasno informując ich za pomocą komunikatów świetlnych i dźwiękowych o wykonywanych manewrach. Ze względu na elastyczność pracy i szybkość wdrożenia są doskonałymi rozwiązaniami w automatyzacji firmy.

Autonomiczne roboty AMR – zastosowanie

Roboty mobilne mają niezwykle szerokie spektrum zastosowań. Można je wykorzystać w wielu dziedzinach przemysłu i logistyki. Przydatne okazują się wszędzie tam, gdzie występuje transport wewnątrzzakładowy. Zastosowane w halach produkcyjnych dostarczają komponenty do produkcji, odbierają gotowe wyroby i odpady, dowożąc je do wybranych stref. Mogą doskonale sprawdzić się w branży meblarskiej, elektronicznej, tekstylnej i wielu innych.

Robot autonomiczny świetnie poradzi sobie również w pracach magazynowych, transportując towary z i do magazynu. W zależności od wybranego typu, roboty magazynowe mogą wykonywać też inne czynności takie jak np. porządkowanie środków transportowych. Pomagają w rozładunku i kompletowaniu zamówień. Przemysł i logistyka magazynowa nie są to jedyne dziedziny, gdzie sprawdzą się roboty AMR. Doskonale poradzą sobie bowiem także na lotniskach do transportu bagażu, a także w szpitalach do rozwożenia posiłków, czy zabierania odpadów. Są na tyle uniwersalne, że mogą okazać się pomocne w wielu innych przedsięwzięciach.

Roboty mobilne AGV/AMR od projektu po wdrożenie

Sprawnie działający system intralogistyczny to nie tylko roboty mobilne, ale dobrze zaprojektowana w oparciu o istniejącą infrastrukturę zakładu automatyzacja transportu wewnętrznego, wykorzystująca także w zależności od potrzeb urządzenia współpracujące z robotami takie jak: urządzenia RFID, automatyczne windy palet, czytniki kodów, systemy i rozwiązania IT, np. IntraFleet, doki napędowe do załadunku i rozładunku palet i inne. Aby wewnątrzzakładowy transport przebiegał efektywnie, a przestrzeń była dobrze wykorzystana, ważny jest dobry projekt całego systemu i jego adaptacja pod istniejące warunki z uwzględnieniem bezpieczeństwa. W projekcie można wykorzystać roboty mobilne AGV/AMR różnych typów.

Różne typy robotów mobilnych

Roboty transportowe mogą występować w różnych typach, a konkretny typ projektowany jest często także w wersjach przystosowanych do mniejszych lub większych ciężarów. Wśród nich wyróżnić można:

mobilne roboty magazynowe do przewożenia ładunków na paletach,

roboty magazynowe do przewożenia z podnośnikiem,

roboty autonomiczne do przewożenia regałów z pojemnikami,

roboty ciągnikowe przeznaczone do ciągnięcia wagoników lub koszy na kółkach,

autonomiczne roboty mobilne służące do przesuwania koszy na kółkach,

W zależności od potrzeb zakładu dobiera się odpowiednie typy robotów oraz urządzenia współpracujące z nimi. Przed zaprojektowaniem całego systemu konieczna jest analiza przedwdrożeniowa.

Roboty mobilne – jak wygląda analiza przedwdrożeniowa?

W celu rozpoznania konkretnych potrzeb klienta przeprowadzana jest analiza przedwdrożeniowa, aby móc zaprojektować mu optymalny system automatyzacji transportu wewnętrznego, którego częścią są roboty mobilne. Przebiega ona dwuetapowo.

Roboty transportowe – I etap analizy

Za pierwszy jej etap klienci nie ponoszą żadnych kosztów. Jego zadaniem jest oszacowanie wydajności systemu i kosztów jego wdrożenia.

W pierwszym etapie analizy określa się ogólne założenia systemu się takie jak:

– liczba robotów,

– ilość punktów logistycznych,

– lokalizacja ścieżek nawigacyjnych, po których będą się poruszały roboty transportowe.

Prace te wykonuje się w oprogramowaniu FlexSim, które umożliwia symulację procesów produkcyjnych i logistycznych. Po ukończeniu tego etapu analizy przedwdrożeniowej klienci otrzymują szczegółową ofertę ze specyfikacją oferowanego systemu.

Roboty mobilne – II etap analizy

Drugi etap analizy obejmuje szczegółowy projekt systemu, podczas którego modelowane są procesy intralogistyczne, w których wykorzystuje się roboty mobilne, z uwzględnieniem wszelkich czynników, które mogłyby ich działanie zakłócić, np. takich jak ruch operatorów maszyn czy innych pojazdów transportowych. W projekcie uwzględnia się też kwestie rozwojowe firmy i możliwe rozbudowy systemu. Oprócz zaawansowanej symulacji dostarcza się w tym etapie do klienta także szczegółowe projekty niezbędnej infrastruktury oraz proponowanych rozwiązań z zakresu IT. Niezależnie od tego przedstawia się rozbudowaną analizę ryzyka łącznie ze wstępnym audytem Safety. Zakończeniem tego etapu jest podpisanie protokołów FAT (Factory Acceptance Test) potwierdzających zgodność projektu z ofertą. Po zatwierdzeniu tego etapu przez strony umowy przystępuje się do etapu produkcyjno-wdrożeniowego.

Roboty autonomiczne – jak wygląda wdrożenie systemu?

Na początku instalowana jest niezbędna infrastruktura systemu taka jak: ładowarki, serwery, doki, oznakowania. Po takim przygotowaniu na hali pojawiają się pierwsze autonomiczne roboty mobilne. Następuje ich uruchomienie, po czym zeskanowana zostaje trasa przejazdu w celu stworzenia mapy obszaru z punktami logistycznymi.

Jednocześnie uruchamia się system IntraFleet wraz z integracją z funkcjonującymi już systemami IT do zarządzania produkcją, czy magazynem lub maszynami zautomatyzowanymi. Następnie integruje się roboty autonomiczne z systemem nadrzędnym oraz przeprowadza testy wstępne. Testowany jest każdy punkt logistyczny, a także każdy robot transportowy. W dalszej kolejności testowany jest system pod kątem wydajnościowym i przeprowadza się końcowy audyt bezpieczeństwa. Po nieprzerwanej dwutygodniowej pracy podpisuje się protokół SAT (Site Acceptance Testing).

Autonomiczne roboty mobilne a bezpieczeństwo

Istotnym i niezwykle ważnym czynnikiem zakłócającym środowiska robotyczne może być człowiek. W związku z tym, że na halach pracują ludzie, a roboty mobilne mają im w tej pracy pomagać, Etisoft Smart Solution bardzo wysoko stawia problem bezpieczeństwa ludzi wśród robotyki mobilnej. To właśnie z tego względu przede wszystkim przeprowadza się najpierw dwuetapową analizę przedwdrożeniową, połączoną z symulacjami różnych zdarzeń i ryzyka, a następnie podczas procesu wdrażania następuje dokładne testowanie. Wszystkie roboty magazynowe wyposażone są w podzespoły o najwyższej jakości i niezawodności renomowanych marek, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczny transport. Nadrzędny system IntraFleet zapewnia automatyczną wymianę danych w czasie rzeczywistym z systemami klienta i gwarantuje bezpieczeństwo funkcjonowania wszystkich procesów. Niezależnie od tego oferowane tu autonomiczne roboty mobilne spełniają wymagane normy bezpieczeństwa, spośród których najważniejszą jest norma PN-EN 3691-4, a firma Etisoft to istniejące od 25 lat dojrzałe technologicznie przedsiębiorstwo z dużym doświadczeniem, któremu można zaufać.

Roboty transportowe – co jeszcze warto wiedzieć?

Roboty AMR mogą być wykorzystywane w wielu branżach. Jedynie w takich ekstremalnych warunkach jak bardzo niska lub wysoka temperatura, duże zapylenie, czy zawilgocenie wymagane jest zastosowanie innego osprzętu energoelektrycznego, w który wyposażone są roboty mobilne AGV/AMR.

Kolejną istotną kwestią jest możliwość wprowadzania zmian w funkcjonującym już systemie AGV/AMR ze względu na rozbudowę firmy, czy zmiany w działalności. Wiele ważnych kwestii rozwojowych uwzględniane jest już na etapie projektowania systemu. Konieczne zmiany w systemie lub w trasach przejazdu można wprowadzić bardzo szybko, nawet w ciągu jednego dnia. Roboty autonomiczne będą potrzebowały w takim przypadku ponownego zmapowania terenu. Z racji zachowania szeroko pojętego bezpieczeństwa Etisoft bierze na siebie odpowiedzialność wprowadzania zmian i poprawnego działania transportu autonomicznego.

Back to top