Produkty

Zastosowanie

obszar-manufakturingobszar-shippingobszar-warehouse

Systemy intralogistyczne AGV/AMR

Systemy intralogistyczne bazujące na wózkach AGV  i AMR zaprojektowane są do automatycznego transportu komponentów i wyrobów gotowych w hali fabrycznej lub magazynowej. Poruszając się po wyznaczonych torach jazdy, przewożą standardowe palety, pojemniki i kosze logistyczne. Praca robotów mobilnych AGV jest nadzorowana przez system IntraFleet. System zarządzania flotą IntraFleet umożliwia projektowanie (...)

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe

Zastosowanie

obszar-manufakturingobszar-warehouseobszar-shipping

Analiza przedwdrożeniowa systemu intralogistycznego

Analiza przedwdrożeniowa jest usługą skierowaną do klientów, którzy, zamierzają wdrożyć systemy intralogistyczne oparte na autonomicznych robotach mobilnych (AMR lub AGV). Celem analizy jest ocena procesów i infrastruktury logistycznej klienta, a następnie zaproponowanie koncepcji realizacji transportu ładunków za pomocą pojazdów AMR lub AGV. Analiza przedwdrożeniowa pomaga w podjęciu decyzji o wdrożeniu, przedstawia (...)

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe

Roboty mobilne — czym są systemy AGV/AMR?

Automatyzacja transportu wewnętrznego w magazynach, czy halach fabrycznych staje się coraz powszechniejsza, a jej systemy cały czas się rozwijają. Systemy AGV/AMR oparte na flocie robotów mobilnych i współpracujących z nimi urządzeń stają się swoistymi symbolami czwartej rewolucji przemysłowej, mającej na celu uprawnienie wewnętrznych procesów logistycznych.

Pierwsze AGV ( Automated Guided Vehicle), czyli automatyczne wózki wprowadzono do użytku już w połowie XX wieku. Obecnie na bazie tej technologii powstają inne systemy automatycznego transportu różniące się sposobem podejmowania ładunku, przewożenia, a także nawigacji. Samojezdne roboty AMR są tego najlepszym przykładem. Często nazywa się je inteligentnymi, gdyż nie wymagają fizycznie wyznaczonej ścieżki transportowej i poruszają się po dowolnej trasie. Te autonomiczne roboty mobilne korzystają z nawigacji naturalnej. Wyposażone w skanery 2D i kamery 3D tworzą mapę terenu z naturalnie występującymi przeszkodami, takimi jak ściany, czy inne maszyny. Dzięki temu robot transportowy sam identyfikuje przeszkody i je omija. Mając wyznaczony punkt, do którego ma dotrzeć, sam sobie wyznacza optymalną trasę. Jest do tego wyposażony w cały system bezpieczeństwa, dzięki czemu pracuje elastycznie i bezkolizyjnie. Mimo że ludziom na pierwszy rzut oka roboty mobilne wydają się nieprzewidywalne, dobrze z nimi współpracują, jasno informując ich za pomocą komunikatów świetlnych i dźwiękowych o wykonywanych manewrach. Ze względu na elastyczność pracy i szybkość wdrożenia są doskonałymi rozwiązaniami w automatyzacji firmy.

Autonomiczne roboty AMR – zastosowanie

Roboty mobilne mają niezwykle szerokie spektrum zastosowań. Można je wykorzystać w wielu dziedzinach przemysłu i logistyki. Przydatne okazują się wszędzie tam, gdzie występuje transport wewnątrzzakładowy. Zastosowane w halach produkcyjnych dostarczają komponenty do produkcji, odbierają gotowe wyroby i odpady, dowożąc je do wybranych stref. Mogą doskonale sprawdzić się w branży meblarskiej, elektronicznej, tekstylnej i wielu innych.

Robot autonomiczny świetnie poradzi sobie również w pracach magazynowych, transportując towary z i do magazynu. Pomagają w rozładunku i kompletowaniu zamówień. Przemysł i logistyka magazynowa nie są to jedyne dziedziny, gdzie sprawdzą się roboty AMR. Doskonale poradzą sobie bowiem także na lotniskach do transportu bagażu, a także w szpitalach do rozwożenia posiłków, czy zabierania odpadów. Są na tyle uniwersalne, że mogą okazać się pomocne w wielu innych przedsięwzięciach.

Roboty mobilne AGV/AMR od projektu po wdrożenie

Sprawnie działający system intralogistyczny to nie tylko roboty mobilne, ale dobrze zaprojektowana w oparciu o istniejącą infrastrukturę zakładu automatyzacja transportu wewnętrznego, wykorzystująca także w zależności od potrzeb urządzenia współpracujące z robotami takie jak: urządzenia RFID, automatyczne windy palet, czytniki kodów, systemy i rozwiązania IT, np. IntraFleet, doki napędowe do załadunku i rozładunku palet i inne. Aby wewnątrzzakładowy transport przebiegał efektywnie, a przestrzeń była dobrze wykorzystana, ważny jest dobry projekt całego systemu i jego adaptacja pod istniejące warunki z uwzględnieniem bezpieczeństwa. W projekcie można wykorzystać roboty mobilne AGV/AMR różnych typów.

Ważnym elementem projektu systemu jest dokładne rozeznanie i identyfikacja kluczowych potrzeb klienta. Odbywa się to na drodze analizy przedwdrożeniowej.

Podstawowe typy robotów mobilnych

Roboty mobilne często różnią się pomiędzy sobą budową mechaniczną, która jest zależna od sposobu pobierania, odkładania i transportowania ładunków. Wśród nich wyróżnić można:

 • Roboty mobilne przewożące ładunek na sobie – tzw. żółw, pobieranie i odkładanie ładunku odbywa się z odpowiednich doków lub przenośników. Często na tego typu robotach zainstalowane są inne urządzenia wykonawcze typu: rolotoki, manipulatory, przenośniki, podesty, regały itp.
 • Roboty mobilne paletowe – przystosowane do unoszenia ładunków z posadzki, najczęściej zastępujące wózki paletowe.
 • Roboty mobilne widłowe – roboty z przeciwwagą podnoszące z posadzki na znaczną wysokość, często zastępują tradycyjne wózki widłowe.
 • Roboty mobilne holujące – przystosowane do ciągnięcia kilku wagoników i koszy na kołach.
 • Roboty mobilne podczepiające się– roboty, które zaczepiają się pod ładunkiem (np. koszem na kołach) i ciągną go w wybrane miejsce.
 • Roboty mobilnej sortująco magazynowe – roboty przystosowane do operacji magazynowej pobierające i odkładające wiele ładunków na regały lub przenośniki.

Odpowiedzią na podstawowe typy AMR jest marka IntraBot, którą stanowi seria inteligentnych robotów transportowych przeznaczona do realizacji powyższych funkcji.

 • IntraBot Flat, IntraBot Lift
 •  IntraBot Fork
 • IntraBot Stacker
 • IntraBot Pull
 • IntraBot Cart
 • IntraBot Picker

W zależności od potrzeb zakładu dobiera się odpowiednie typy robotów oraz urządzenia współpracujące z nimi. Przed zaprojektowaniem całego systemu konieczna jest analiza przedwdrożeniowa.

Roboty mobilne – jak wygląda analiza przedwdrożeniowa?

W celu rozpoznania konkretnych potrzeb klienta przeprowadzana jest analiza przedwdrożeniowa, aby móc zaprojektować mu optymalny system automatyzacji transportu wewnętrznego, którego częścią są roboty mobilne.

Głównym celem analizy przedwdrożeniowej jest ocena procesów i infrastruktury logistycznej klienta. Kolejnym krokiem jest zaproponowanie koncepcji realizacji transportu ładunków za pomocą pojazdów AMR lub AGV. Analiza przedwdrożeniowa pomaga w podjęciu decyzji o wdrożeniu, przedstawia poziom wymaganych inwestycji, a także korzyści dla klienta po wprowadzeniu zrobotyzowanego systemu intralogistycznego.

Roboty autonomiczne – jak wygląda wdrożenie systemu?

Na początku instalowana jest niezbędna infrastruktura systemu taka jak: ładowarki, serwery, doki, oznakowania. Po takim przygotowaniu na hali pojawiają się pierwsze autonomiczne roboty mobilne. Następuje ich uruchomienie, po czym zeskanowana zostaje trasa przejazdu w celu stworzenia mapy obszaru z punktami logistycznymi.

Jednocześnie uruchamia się system IntraFleet wraz z integracją z funkcjonującymi już systemami IT do zarządzania produkcją, czy magazynem lub maszynami zautomatyzowanymi. Następnie integruje się roboty autonomiczne z systemem nadrzędnym oraz przeprowadza testy wstępne. Testowany jest każdy punkt logistyczny, a także każdy robot transportowy. W dalszej kolejności testowany jest system pod kątem wydajnościowym i przeprowadza się końcowy audyt bezpieczeństwa. Po nieprzerwanej dwutygodniowej pracy podpisuje się protokół SAT (Site Acceptance Testing).

Autonomiczne roboty mobilne a bezpieczeństwo

Istotnym i niezwykle ważnym czynnikiem zakłócającym środowiska robotyczne może być człowiek. W związku z tym, że na halach pracują ludzie, a roboty mobilne mają im w tej pracy pomagać, Etisoft Smart Solution bardzo wysoko stawia problem bezpieczeństwa ludzi wśród robotyki mobilnej. To właśnie z tego względu przede wszystkim przeprowadza się najpierw dwuetapową analizę przedwdrożeniową, połączoną z symulacjami różnych zdarzeń i ryzyka, a następnie podczas procesu wdrażania następuje dokładne testowanie. Wszystkie roboty magazynowe wyposażone są w podzespoły o najwyższej jakości i niezawodności renomowanych marek, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczny transport. Nadrzędny system IntraFleet zapewnia automatyczną wymianę danych w czasie rzeczywistym z systemami klienta i gwarantuje bezpieczeństwo funkcjonowania wszystkich procesów. Niezależnie od tego oferowane tu autonomiczne roboty mobilne spełniają wymagane normy bezpieczeństwa, spośród których najważniejszą jest norma PN-EN 3691-4, a firma Etisoft to istniejące od 25 lat dojrzałe technologicznie przedsiębiorstwo z dużym doświadczeniem, któremu można zaufać.

Roboty transportowe – co jeszcze warto wiedzieć?

Roboty AMR mogą być wykorzystywane w wielu branżach. Jedynie w takich ekstremalnych warunkach jak bardzo niska lub wysoka temperatura, duże zapylenie, czy zawilgocenie wymagane jest zastosowanie innego osprzętu energoelektrycznego, w który wyposażone są roboty mobilne AGV/AMR.

Kolejną istotną kwestią jest możliwość wprowadzania zmian w funkcjonującym już systemie AGV/AMR ze względu na rozbudowę firmy, czy zmiany w działalności. Wiele ważnych kwestii rozwojowych uwzględniane jest już na etapie projektowania systemu. Konieczne zmiany w systemie lub w trasach przejazdu można wprowadzić bardzo szybko, nawet w ciągu jednego dnia. Roboty autonomiczne będą potrzebowały w takim przypadku ponownego zmapowania terenu. Z racji zachowania szeroko pojętego bezpieczeństwa Etisoft bierze na siebie odpowiedzialność wprowadzania zmian i poprawnego działania transportu autonomicznego.

Back to top