Gliwice

Siedziba

Adres

ul. Szara 21
44-100 Gliwice, Polska

Produkcja

ul. Sowińskiego 11
44-121 Gliwice, Polska

Magazyn

ul. Leonarda Da Vinci 5,
Diamond Business Park,
Dostawy Bramy 29
Odbiory Bramy 32-33
44-102 Gliwice, Polska

Etisoft Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Szarej 21,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach - X wydział gospodarczy KRS

KRS: 0000138415
NIP: 6312362213
BDO: 000018097
REGON: 277940286
Kapitał zakładowy: 5 000 000 zł

Konto PLN:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Nr Konta: 44 1240 1343 1111 0010 0137 6327

Konto walutowe EURO:
Santander Bank Polska S.A.
Nr Konta: 02 1090 1766 0000 0001 0077 1290

SWIFT: WBKPPLPP

Back to top