Produkty

Zastosowanie

obszar-manufakturingobszar-shippingobszar-warehouse

Oznaczenia RFID palet i pojemników

Oznaczenia palet i pojemników RFID – wykonane w postaci trwałych etykiet samoprzylepnych zawierają unikatowy numer w postaci kodu, który jest również zapisany w pamięci znacznika RFID. Są wykorzystywane w wielu obszarach przedsiębiorstwa do oznaczania opakowań wielokrotnego użytku. Na ich podstawie można zidentyfikować zawartość danego pojemnika, czy określić jego aktualny status (...)

Czytaj więcej Zapytanie

Zastosowanie

branża-agdbranża-automotivebranża-chemistrybranża-detalbranża-electronicsbranża-food

Etykiety identyfikacyjne RFID

Etykieta identyfikacyjna RFID – jest stosowana w celu właściwej identyfikacji produktów, półproduktów, komponentów, czy jednostek magazynowych w czasie procesów produkcyjnych i logistycznych. Najczęściej występują jako trwałe etykiety z nadrukowanym kodem i numerem identyfikacyjnym. Dane zapisane w chipie znacznika RFID w znaczący sposób przyspieszają i usprawniają działanie systemów traceability produkcji oraz (...)

Czytaj więcej Zapytanie

Zastosowanie

obszar-shippingobszar-warehouse

Etykiety logistyczne RFID

Etykieta logistyczna RFID – wykorzystywana do oznaczania przesyłek i jednostek logistycznych, zawiera niezbędne dane do prawidłowej realizacji procesów magazynowych i transportu. Informacje te mogą być zapisane w pamięci znacznika RFID, co w znaczny sposób zwiększa efektywność procesów i skraca czas odczytu. Etykieta logistyczna RFID zawiera standardowe informacje w postaci tekstów (...)

Czytaj więcej Zapytanie

Zastosowanie

branża-agdbranża-detalbranża-pharmacybranża-textile

Etykiety produktowe RFID

Etykieta produktowa RFID – naklejana bezpośrednio na produkt lub na jego opakowanie. Zawiera podstawowe informacje ważne dla klienta końcowego, takie jak: nazwę producenta i produktu, logo, skład, datę produkcji i/lub kod kreskowy itp. Wybrane informacje mogą być zapisane w znaczniku RFID, co w znaczący sposób przyspiesza procesy identyfikacji oraz inwentaryzacji (...)

Czytaj więcej Zapytanie

Zastosowanie

obszar-manufakturingobszar-office

Etykiety inwentarzowe RFID

Etykieta inwentarzowa RFID – samoprzylepna etykieta do oznaczania środków trwałych, narzędzi i dokumentów. Numer ewidencyjny zapisany w pamięci znacznika RFID usprawnia proces zbierania danych w trakcie inwentaryzacji majątku przedsiębiorstwa oraz archiwizacji dokumentów. Najczęściej numer jest powielony na etykiecie w postaci kodu z podpisem. Etykiety inwentarzowe RFID pozwalają na zapisanie dużo (...)

Czytaj więcej Zapytanie

Zastosowanie

obszar-manufakturingobszar-warehouse

Oznaczenia RFID półek i regałów

Oznaczenia RFID półek i regałów – etykiety samoprzylepne będące elementem systemu oznaczeń w wielu obszarach przedsiębiorstwa, gdzie zachodzi konieczność składowania produktów w konkretnej lokalizacji. Numer danej lokalizacji zapisany w znaczniku RFID pozwala w znacznym stopniu zautomatyzować procesy magazynowe. Są one nośnikiem informacji o lokalizacji dla autonomicznych robotów czy wózków, które (...)

Czytaj więcej Zapytanie

Zastosowanie

branża-agdbranża-detalbranża-electronicsbranża-food

Etykiety marketingowe RFID

Etykieta marketingowa RFID – jej celem jest przekazanie konsumentowi najważniejszych informacji marketingowych o produkcie. Zastosowanie do tego rodzaju etykiet znaczników RFID w standardzie NFC pozwala wykorzystać do celów promocji wiele inne możliwości. Dane tam zapisane mogą być nośnikiem dodatkowych informacji marketingowych lub technicznych o produkcie. Mogą zawierać linki do stron (...)

Czytaj więcej Zapytanie
Back to top