Etisoft certyfikat ISO

Pozytywna recertyfikacja ISO 9001:2015 i 14001:2015

7 maj 2021 - Joanna Heler-Kończakowska

Przeprowadzony  w Etisofcie audyt recertyfikujący na zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania z normą ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 zakończył się pozytywnym wynikiem. Spełniamy i przestrzegamy wymagania stawiane przez powyższe normy, co pozwoliło rekomendować audytorom przedłużenie Etisoftowi certyfikatów na kolejne trzy lata. Zakres certyfikacji obu norm obejmuje opracowanie, wdrażanie, serwis systemów do znakowania i automatycznej identyfikacji oraz magazynowanie i wysyłkę.

Pandemia sprawiła, że audytorzy TUV Rheinland weryfikowali nasze działania w reżimie sanitarnym, częściowo on-line. Jak podkreślali, nie było to łatwym zadaniem ze względu na rozproszenie naszej firmy na kilka lokalizacji i złożoność procesów.

Przemyślana strategia, ponadstandardowe działania, bezpieczeństwo i koordynacja

Z tym większą satysfakcją dzielimy się opiniami przedstawicieli TUV Rheinland na temat audytowanych obszarów. To co podkreślili w stosunku do całej organizacji to entuzjazm i zaangażowanie pracowników. Bardzo miło były słyszeć takie słowa.

  • Warto wyróżnić Dział Marketingu za przemyślaną i konsekwentnie prowadzoną strategię marketingową oraz Dział IT za odpowiedzialną i nowoczesną  politykę zapewnienia bezpieczeństwa potężnych zasobów danych całej organizacji.
  • Bezpieczeństwo aktywów danych, technologia optymalnych backup’ów są warunkiem sine  qua non ciągłości działania wszystkich firm z Grupy Etisoft.
  • Szczególną uwagę zwracają ponadstandardowe działania w zakresie rozwoju osobistego pracowników oraz wykorzystywania ich wiedzy na potrzeby organizacji realizowane  w Dziale Zasobów Ludzkich.
  • W Dziale BHP i Ppoż. opracowano ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS-COV-2 bez względu na miejsce ich lokalizacji. Zidentyfikowano 3 nowe rodzaje zagrożeń: biologiczne, zwiększony stres wynikający z zagrożeniem pandemią oraz zwiększone narażenie na czynniki chemiczne – środki dezynfekcyjne.
  • W Dziale Administracyjnym stworzono dokument: Harmonogram – bazę nadzorowania obiektów wraz z zakresem z linkami do protokołów w znacznym stopniu ułatwiającym pracę oraz zmniejszającym ryzyko przeoczenia obowiązujących przeglądów.
  • Kontrola Jakości przeprowadza bardzo wnikliwą analizę reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych wraz z podejmowanymi wnioskami i działaniami.
  • Dział Produkcji został doposażony w AGV – robot transportowy o udźwigu do 550 kg, pozwalający na transport ładunków bez udziału osób.
  • Skrupulatnie jest sprawowany nadzór w zakresie infrastruktury – maszyny i urządzenia.
  • Wzorowo jest przeprowadzane zapoznawania pracowników z kartami charakterystyki materiałów chemicznych. Niezwykle rzetelnie jest sprawowany nadzór w obszarze ochrony środowiska – zarówno w warstwie dokumentacyjnej jak i nadzoru operacyjnego.
  • Nie do przecenienia jest koordynowanie spraw zarówno dotyczących jakości i jak i całego zintegrowanego systemu zarządzania przez Dyrektora ds. Jakości”.

Po co nam certyfikat ISO?

Działań związanych z Systemem Zarządzania ISO nie robimy tylko dlatego, że tak chcą nasi odbiorcy czy też tylko celem zwiększenia wiarygodności firmy na rynkach zbytu. Wdrożyliśmy go przede wszystkim dla siebie – podkreśla Dariusz Wdowiak, dyrektor ds. jakości. – Stworzyliśmy wspólnie w ramach norm jakościowych i środowiskowych taki system zarządzania, który uwzględnia zrównoważony charakter naszej organizacji w najbliższej przyszłości, jak i w perspektywie długoterminowej. Jedną w wielu korzyści nowego systemu jest wdrożenie narzędzia pozwalającego nam na zastosowanie sposobu myślenia opartego na ryzyku, ale również, co ciekawe, zobowiązuje nas do automatycznego określenia tzw. możliwości. Mówiąc językiem potocznym, każdy z nas musi rozważyć, czy i jak zaobserwowany problem można przekształcić w możliwości, szanse rozwoju i doskonalenie.

Wszystkim pracownikom dzięki którym na co dzień spełniamy i pilnujemy wymagań związanych z normami – dziękujemy.

Podobne artykuły

Back to top