etykiety z fsc, producent etykiet fsc

Producent etykiet z certyfikatem FSC® – Etisoft po recertyfikacji

8 mar 2021 - Joanna Heler-Kończakowska

Produkując etykiety – chronimy lasy. Etisoft – producent etykiet z certyfikatem FSC® (Forest Stewardship Council®) pozytywnie przeszedł audyt recertyfikacyjny. Audytorzy potwierdzili tym samym, że wdrożony w Etisofcie od 2019 roku system zarządzania spełnia wszystkie wymagania.

FSC to przede wszystkim znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Z pewnością jeden z najbardziej rozpoznawalnych, wiarygodnych i najstarszych znaków promujących odpowiedzialne zarządzanie zasobami leśnymi. Etykiety z certyfikatem FSC są wymagane przez wielu naszych klientów.

Etykiety z certyfikatem FSC – co to oznacza

Jako producent etykiet z certyfikatem FSC wiemy, że ekologiczna odpowiedzialność to pozyskiwanie z certyfikowanych źródeł papieru i wyrobów z niego wytworzonych. Tym samym wspieramy zrównoważony rozwój i prowadzimy etyczne, odpowiedzialne i przyjazne dla środowiska naturalnego działania.

– Z pewnością jako producent etykiet mamy bardzo wysoką świadomość tego, co możemy zrobić na rzecz ochrony środowiska. Widać to było w trakcie audytu, podczas rozmów audytorów z pracownikami naszej firmy – podkreśla Agnieszka Różańska, manager zakupów, odpowiedzialna za poprawność funkcjonowania standardu FSC w naszej firmie.  

Etykiety FSC przyjazne dla środowiska

Audytorzy oceniali m.in. nadzór nad dokumentami, proces zakupowy, magazynowanie i monitorowanie partii produkcyjnych, identyfikację gotowych wyrobów, sposób dystrybucji. Podkreślili m.in. brak możliwości kontaminacji (zmieszania) surowców, wyrobów gotowych, jak i wysoki poziom identyfikacji. Warte podkreślenia jest, że trakcie audytu nie zostały zidentyfikowane niezgodności tak główne, jak i drugorzędne.

Audytorzy potwierdzili, że niewątpliwie „nasza organizacja ustanowiła i utrzymuje swój system zarządzania zgodnie z wymaganiami standardu. Wykazuje zdolność do systematycznego spełniania ustalonych wymagań dla produktów i usług zgodnie z zakresem certyfikacji oraz celami i polityką organizacji”.

Reasumując, zarówno kontrola pochodzenia surowców, jak i procesy produkcyjne  w Etisofcie odpowiadają standardom FSC. Zapewni to z pewnością wysoki poziom współpracy z klientami i partnerami, wysoką świadomość pracowników oraz troskę o środowisko.

Warte podkreślenia jest, że jako producent etykiet z certyfikatem FSC posługujemy się hasłem:

Dbajmy o lasy. Pytaj o produkty z certyfikatem FSC w naszej ofercie”.

Zapytanie

Podobne artykuły

Back to top