Analiza przedwdrożeniowa systemu intralogistycznego

Analiza przedwdrożeniowa jest usługą skierowaną do klientów, którzy, zamierzają wdrożyć systemy intralogistyczne oparte na autonomicznych robotach mobilnych (AMR lub AGV).

Celem analizy jest ocena procesów i infrastruktury logistycznej klienta, a następnie zaproponowanie koncepcji realizacji transportu ładunków za pomocą pojazdów AMR lub AGV. Analiza przedwdrożeniowa pomaga w podjęciu decyzji o wdrożeniu, przedstawia poziom wymaganych inwestycji, a także korzyści dla klienta po wprowadzeniu zrobotyzowanego systemu intralogistycznego.

  • Ocena infrastruktury i procesów przed robotyzacją
  • Opracowanie i przedstawienie koncepcji systemu
  • Omówienie korzyści robotyzacji
  • Oszacowanie kosztów wdrożenia systemu
  • Przedstawienie oferty na realizację systemu

Zastosowanie

obszar-manufakturingobszar-warehouseobszar-shipping
Zapytanie ofertowe
Back to top