Oznaczenia jakościowe

Oznaczenia jakościowe – wykorzystywane są w procesach kontroli jakości do oznaczania odpowiedniego statusu sprawdzanego produktu. W zależności od wewnętrznych ustaleń przedsiębiorstwa mogą przyjmować postać etykiety samoprzylepnej lub przywieszki. W celu rozróżnienia tych produktów, które przeszły pozytywnie kontrolę jakości, przeszły ją warunkowo lub zostały odrzucone, stosuje się odpowiednią kolorystykę oznaczeń: zielony, żółty i czerwony. Czasem wykorzystuje się graficzną formę przekazu np. OK, NOK lub zwykły tekst: „zgodny”, „niezgodny”.

  • ustalona kolorystyka oznaczeń
  • jasny i czytelny sposób oznaczenia produktów po kontroli jakości
  • oznaczenie dopasowane do przyjętych systemów jakościowych przedsiębiorstwa

Zastosowanie

obszar-manufakturing
Zapytanie ofertowe
Back to top