AGV, AMR, mobile robots, intralogistic systems, system intralogistyczny, roboty mobilne, roboty AGV, wózki samojezdne

Automatyzacja procesów dostawy komponentów na linie produkcyjne z wykorzystaniem robotów AMR/AGV

17 cze 2021 - Wojciech Klein

Na przełomie 2019 i 2020 roku firma Etisoft Smart Solutions zrealizowała projekt dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, potentata w branży automotive, o światowym zasięgu działania. Projekt wykonaliśmy w polskim zakładzie, pracującym w trybie 24/5. Wykorzystano w nim roboty mobilne AMR/AGV.

Projekt miał na celu automatyzację procesów dostawy komponentów na linie produkcyjne oraz wyrobów gotowych do strefy wysyłek z wydajnością do 30 palet na godzinę. Warunkiem było zachowanie  wymogów bezpieczeństwa uwzględniających zarówno bezpieczeństwo ludzi i innych pojazdów. Zaplanowany zwrot z inwestycji w okresie poniżej 3 lat między innymi dzięki zastąpieniu wózków widłowych, redukcją kosztów pracy i zapewnieniem wydajności i ciągłości pracy podczas absencji pracowników, pracy w godzinach nocnych czy w weekendy.

Roboty mobilne AMR/AGV – co obejmowało wdrożenie

  • Zaprojektowanie i symulację kompletnego systemu,
  • Dostawę, wdrożenie i integrację floty 6 pojazdów AMR/AGV Intrabot 550 wraz ze stacjami ładowania automatycznego,
  • instalację oraz adaptację oprogramowania IntraFleet 4.0 do zarządzania flotą robotów AMR/AGV. Obejmowało ono swoimi funkcjonalnościami zarządzanie misjami, zarządzanie ruchem robotów, raportowanie, księgę maszyn),
  • Integrację ESS Intrafleet z infrastrukturą Klienta,
  • Dostawę infrastruktury towarzyszącej (rolotoki buforowe, automatyka, czujniki oraz interfejsy informatyczne),
  • zewnętrzny audyt bezpieczeństwa funkcjonowania systemu potwierdzający zgodność z obowiązującymi normami,
  • szkolenia z obsługi systemu oraz asystę teleinformatyczną w trakcie oraz po wdrożeniu systemu,
  • końcowy odbiór systemu zgodnie ze specyfikacja testów FAT (Factory Acceptance Tests).

Punktem wyjściowym do projektu była organizacja produkcji z kilkunastoma liniami produkcyjnymi, ręczną strefą kompletowania komponentów oraz strefą wysyłek. Transport wewnętrzny wykonywało 9 pracowników, którzy posługiwali się ręcznymi wózkami paletowymi. Na bazie skanu 3D hali produkcyjnej, wymagań i ograniczeń zdefiniowanych przez Klienta inżynierowie ESS przygotowali projekt docelowego modelu procesu. W systemie zaplanowano flotę 6 robotów AGV/AMR, 38 punktów logistycznych wyposażonych w urządzenia towarzyszące, obsługiwanych w pętli 250m.

roboty mobilne AGV, wózek AGV, wózki AGV, pojazdy AGV, wdrożenie robotów mobilnych

Symulacja procesu – kilka tysięcy przewożonych każdego miesiąca palet

Po uzgodnieniu specyfikacji i założeń projektu z Klientem przygotowaliśmy zaawansowany model numeryczny w środowisku FlexSim. Uwzględniał on zewnętrzne zakłócenia procesu. Umożliwił on przeprowadzenie symulacji zaprojektowanego procesu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Wykonana w ten sposób analiza potwierdziła możliwość realizacji projektu według przyjętych założeń. Wyniki symulacji numerycznej wykazały, że przy uwzględnieniu możliwych zakłóceń procesów oraz floty 6 robotów AMR/AGV, pracujących 24/5 system zdolny jest pracować z wydajnością w pikach produkcyjnych do 30 palet na godzinę. Otrzymane tym sposobem wyniki zweryfikowaliśmy po czterech miesiącach od zatwierdzenia projekt. Stało się to podczas przeprowadzonych eksperymentalnych testów wydajnościowych. Wdrożenie systemu zrealizowaliśmy w warunkach produkcyjnych.

Obecnie system pracuje trybie 24/5 z asystą telefoniczną pozwalającą na sprawne usuwanie sporadycznie występujących problemów oraz optymalizacje jego działania. Każdego miesiąca roboty przewożą kilka tysięcy palet w pełni obsługując dostawy na linie produkcyjne oraz odbiory wyrobów gotowych i zwrotów.

Opisany powyżej system intralogistyczny otrzymał wyróżnienie w konkursie „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2020” w XVI edycji konkursu Wydawnictwa Eurologistic.

Interesują Cię rozwiązania automatyzujące proces produkcji?

Skontaktuj się z nami!

Zapytanie

Podobne artykuły

Back to top