cena systemu AGV/AMR

Cena systemu AGV/AMR. Co na nią wpływa?

12 kwi 2022 - Marcin Młodożeniec

Wydajność, a cena systemu AGV/AMR

To jeden z kluczowych czynników wpływających na cenę systemu. Liczba jednostek logistycznych, które muszą być dostarczone w jednostce czasu determinuje większość parametrów systemu. Roboty mogą poruszać się z prędkością do ok. 5km/h. Każde dokowanie, zatrzymanie, ominięcie przeszkody, ładowanie, to dodatkowy czas, który wpływa na częstotliwość dostaw. Liczba transportów, które muszą być zrealizowane w jednostce czasu determinuje liczbę potrzebnych robotów a te, w wycenach systemów, mają zwykle największą wagę. Cena systemu AGV/AMR – co jeszcze ją determinuje?

Nośnik logistyczny, czyli co transportujemy

Paleta EURO, pojemnik KLT, a może niestandardowa platforma lub kosz na kółkach? Nośnik logistyczny jest kluczowy z punktu widzenia doboru odpowiedniego robota lub opracowanie dla niego odpowiednich dodatków konstrukcyjnych, pozwalających na pobranie i odłożenie nośnika.  Od tego zależy, czy dostawca może zaoferować produkt „półkowy” czy też będzie musiał ingerować w konstrukcję robota lub tworzyć specjalne interfejsy kompatybilne z nośnikiem. Jak nietrudno się domyślić – ma to istotne znaczenie dla kosztów systemu.

Punkt logistyczny, czyli skąd i dokąd transportujemy

Dok, dok z rolotokiem, posadzka, a może regał? Typ punktu logistycznego również wpływa na dobór odpowiedniego robota. Niektóre roboty umożliwiają podnoszenie  nośników logistycznych bezpośrednio z posadzki, inne z doków a jeszcze inne z regałów. Ceny robotów transportujących kosze na kółkach są inne od cen robotów przenoszących palety z posadzki na posadzkę. Punkt logistyczny ma także wpływ na dobór robota lub floty robotów, co także przekłada się na cenę.

Liczba punktów logistycznych

Każdy odwiedzany przez robota punkt logistyczny przekłada się na czas wykonywanej przez niego misji. Dokowanie to jedna z bardziej czasochłonnych czynności robota. Dłuższy czas misji obniża jej wydajność, a to z kolei przekłada się na liczbę robotów, które wykorzystuje się do obsługi procesu. Duża liczba dokowań to także więcej zużytej energii, a co za tym idzie, więcej czasu spędzonego w stacji ładowania.

Długość, szerokość, kształt i inne cechy trasy

Odległości jakie muszą pokonać roboty ma wpływ na wydajność całego systemu, a więc długość tras będzie miała wpływ na liczbę wykorzystywanych robotów. Oczywiście, przełoży się to na cenę całego systemu. Dostępna szerokość trasy może determinować typ użytego robota oraz jego maksymalną prędkość. Może się okazać, że wąskie korytarze znacząco wpłyną na bezpieczeństwo użytkowania systemu co wpłynie na zmniejszenie prędkości robotów. To z kolei spowoduje zmniejszenie wydajności systemu intralogistycznego. Poziom złożoności trasy wpływa także na ilość niezbędnych prac programistycznych w szczególności optymalizację algorytmów zarządzających ruchem floty robotów.

Jak widać, cena systemu AGV/AMR jest uzależniona od bardzo wielu czynników. Czy to rozwiązanie dla Twojego przedsiębiorstwa?

Sprawdź!

Podobne artykuły

Back to top