Czytniki RFID

Czytniki RFID – urządzenia wykorzystywane do odczytu danych zapisanych w pamięci znaczników RFID. Są to z reguły czytniki z podłączonymi do nich antenami. W zależności od urządzenia i potrzeb aplikacji do jednego czytnika można podłączyć od jednej do kilkunastu anten. Stanowią wtedy tzw. bramkę RFID. Dla zapewnienia skutecznego odczytu znaczników RFID, istotną kwestią jest dobór anten o odpowiedniej charakterystyce. Czytniki mogą komunikować się z systemami nadrzędnymi wykorzystując większość standardowych interfejsów, łącznie z Wi-Fi, czy też GSM.  Dostępne w ofercie urządzenia firm: Nordic ID, Zebra, Alien Technology.

  • szerokie spektrum zastosowań w różnych obszarach przedsiębiorstwa
  • możliwość określenia kierunku ruchu
  • możliwość odczytu wielu oznaczeń w tym samym czasie, nawet niewidocznych
  • możliwość zastosowania bezpośrednio na liniach produkcyjnych.
  • możliwość budowy bramek RFID wykorzystywanych w operacjach logistycznych i magazynowych

Zastosowanie

obszar-manufakturingobszar-officeobszar-shippingobszar-warehouse
Zapytanie ofertowe
Back to top