Audytor APS

System, który automatyzuje proces przeprowadzania audytów w przedsiębiorstwie. Jest narzędziem, które optymalizuje działania audytowe, między innymi w zakresie zarządzania infrastrukturą, procesów produkcyjnych, BHP, metodyki 5S. Audytor APS pozwala zaplanować, stworzyć harmonogram audytów oraz umożliwia przeprowadzenie odpowiedniego audytu według ustalonych standardów. Każdy przeprowadzony audyt jest zapisywany w czasie rzeczywistym, a uwagi i niezgodności mogą być zgłaszane na bieżąco. Audytor APS to doskonałe narzędzie wykorzystywane w przedsiębiorstwach w obszarach jakości, utrzymania ruchu i BHP oraz przez liderów odpowiedzialnych za metodykę 5S.

  • standaryzacja audytów
  • możliwość tworzenia harmonogramów audytów
  • przejrzyste raporty z przeprowadzonych audytów
  • możliwość dołączania zdjęć do raportów z audytów
  • możliwość tworzenia planów korygujących procesy
  • możliwość obsługi za pomocą urządzeń mobilnych

Zastosowanie

obszar-manufakturing
Zapytanie ofertowe

Dowiedz się więcej o tym produkcie:

Back to top