Aplikacja etykiet na opakowania i automatyczny druk. Jak uniknąć przestojów produkcyjnych [case study]

20 kwi 2022 - Michał Wąs

Maszyny i urządzenia biorące udział w procesach produkcyjnych ulegają zużyciu wskutek eksploatacji. Następstwem tego są prace naprawcze, które polegą m.in. na wymianie zużytych komponentów. Niestety, coraz częściej zdarza się, że wsparcie producenta urządzenia zostało wygaszone. Zakup nowych części okazał się niemożliwy. Konsekwencją tego są przestoje produkcyjne, poważne obniżenie wydajności lub konieczność przydzielenia dodatkowych pracowników w celu zastąpienia nimi operacji wykonywanych przez maszynę. Takie sytuacje mogą poważnie zaburzyć prowadzenie automatycznego procesu produkcyjnego. Co jeśli wydarzą się w takim obszarze jak aplikacja etykiet na opakowania?

Aplikacja etykiet na opakowania przy użyciu automatycznych aplikatorów

Aby uniknąć takich zdarzeń jak powyższe warto przemyśleć działania interwencyjne. Polegają one na poszukiwaniu rozwiązania zamiennego, które dodatkowo usunie ewentualne wcześniejsze występujące problemy przy obecnie stosowanym rozwiązaniu.

Przykładem prawidłowej prewencji w obszarze automatycznego etykietowania wykazał się jeden z największych producentów technik zamocowań. Pojawiające się w zakładzie produkcyjnym coraz częstsze usterki w używanych dotychczas urządzeniach drukująco-aplikujących na liniach pakujących oraz odczuwalny problem z dostępem do części zamiennych zainicjował poszukiwanie rozwiązania zastępczego.

Etisoft zaproponował odejście od dotychczasowego znakowania liniowego etykietami opakowań jednostkowych i zbiorczych na rzecz znakowania pneumatycznego przy użyciu automatycznych aplikatorów etykiet Label-Aire 3138NV z modułami drukującymi Zebra serii ZE. Taka zmiana zapewniła pewne naklejenie etykiety na bok pudełek w przypadku ich niewielkich odchyleń w pozycjonowaniu na transporterze. Dodatkowo wydruk etykiety następuje bezpośrednio przed jej aplikacją na produkt, co pozwala uniknąć pomyłkowego naklejenia etykiety z niepoprawnymi danymi w przypadku zmiany zlecenia produkcyjnego.

aplikacja etykiet na opakowania

Tworzenie i zarządzanie drukiem etykiet

Zamontowany ekran dotykowy z autorskim oprogramowaniem etiLABEL przeznaczonym do tworzenia i zarządzania wydrukami, pracujący w widoku panelu operatora pozwolił pracownikom w łatwy sposób zmienić referencję drukowanej etykiety lokalnie lub z systemu nadrzędnego/ERP.

Nowe urządzenia aplikujące etykiety zapewniły nam komfort pracy w obszarze znakowania opakowań. Czynności wykonywane przez operatora sprowadzają się jedynie do wyboru odpowiedniej etykiety na panelu operatora przed rozpoczęciem nowego zlecenia produkcyjnego oraz założenia rolki z etykietami i taśmy termotransferowej jeśli jest to konieczne. Dotychczasowe awarie aplikatorów nie rozpraszają już operatorów, zapewniając ciągłość i efektywność produkcji.” – komentuje przedstawiciel klienta.

Proces demontażu starych urządzeń i montaż nowych wraz z testami oraz szkoleniem przebiegł sprawnie w ciągu jednej zmiany podczas zaplanowanej przerwy. Nie wpłynął też na kolejne programowe zlecenia produkcyjne.

Wdrożona opieka serwisowa zapewnia comiesięczny przegląd urządzeń przez wykwalifikowanych serwisantów Etisoft gwarantując bezawaryjne funkcjonowanie aplikatorów przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu.

Spytaj o rozwiązanie!

Podobne artykuły

Back to top