Metody aplikacji etykiety – jaka będzie poprawna do znakowania mojego produktu?

1 kwi 2021 - Michał Wąs

Postępująca intensyfikacja automatyzacji produkcji, w tym automatyzacji procesów znakowania produktów jest zjawiskiem, którego jesteśmy świadkami od kilku lat. Dla przemysłu, handlu, czy – globalnie – gospodarki – wiąże się to z licznymi korzyściami i nic nie wskazuje na to, by proces ten miał się zatrzymać. Jeśli w Twoim zakładzie pracy znakowanie produktów etykietą wciąż odbywa się w sposób manualny to może jest to odpowiedni moment na automatyzację tego procesu? W jaki sposób to zrobić? Poznaj metody aplikacji etykiety i maszyny etykietujące.

Aplikator etykiet – pierwszy krok

Najważniejszym elementem automatyzacji znakowania jest oczywiście odpowiednie urządzenie realizujące ten proces. Parametry aplikatora etykiet lub urządzenia drukująco-aplikującego (P&A) powinny być zgodne z wymogami jakościowymi oraz zapewniać odpowiednią wydajność dla przepływu produktów.

Przed zakupem urządzenia aplikującego automatycznie etykiety należy zastanowić się jaką metodą lub w jaki sposób mogę umieścić automatycznie etykietę na moim produkcie.

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy wykonać analizę sytuacji i miejsca w procesie gdzie ma być aplikowana etykieta. Uwzględnienie wielu czynników pozwoli na wybór poprawnej metody aplikacji etykiety i ustrzeże nas przed błędnymi decyzjami i inwestycjami.

Metody aplikacji etykiety: na co zwracamy uwagę?

Najważniejszymi kwestiami przy wyborze automatycznej metody aplikacji są cechy samego produktu oraz procesu:

 • Czy produkt jest nieruchomy czy porusza się? Jeśli produkt przemieszcza się  to z jaką prędkością i czy jest ona stała czy zmienna?
 • Czy produkty będą powtarzalnie pozycjonowane w trakcie znakowania?
 • Jakie jest miejsce naklejenia etykiety na produkcie (góra, spód, boki, przód/tył, w środku produktu, po obwodzie)?
 • Jaki jest rozmiar aplikowanej etykiety?
 • Jaka jest oczekiwana precyzja aplikacji?
 • Czy etykieta będzie dedykowana do konkretnego produktu?
 • W jakim stanie jest produkt (ciepły/gorący, miękki, zaolejony/zapylony, suchy/mokry)?
 • Z jakiego materiału jest produkt (papier/drewno/metal/plastik)?

Najpopularniejsze metody aplikacji etykiet

Najpopularniejszymi metodami aplikacji etykiet stosowanych w automatycznych aplikatorach etykiet jest metoda wipe-on i tamp-blow.

Aplikacja przez otarcie (wipe-on) jest metodą kontaktową podczas której produkt w trakcie aplikacji musi się poruszać. Konieczna jest synchronizacja prędkości produktu i nakładanej etykiety, istotny jest również kierunek ruchu produktu. Metoda ta jest doskonała do aplikacji długich etykiet. Idealnie nadaje się do znakowania płaskich powierzchni oraz powierzchni cylindrycznych wraz z użyciem dodatkowego osprzętu. Może natommiast sprawić problemy gdy powierzchnia produktu jest nieregularna.

aplikacja etykiet, metody aplikacji etykiet, etykieciarka automatyczna

Aplikacja pneumatyczna tamp-blow/air-blow jest metodą bezkontaktową., Nie wymaga synchronizacji prędkości ( tylko w przypadku konieczności osiągnięcia wysokiej precyzji aplikacji). Również kierunek ruchu produktu nie jest istotny. Dodatkowym atutem jest wysoka prędkość aplikacji oraz poprawna obsługa małych etykiet. Użycie siłownika o potrzebnym skoku pozwala aplikować etykiety w procesach gdzie występuje ograniczona ilość miejsca. W tej metodzie używa się sprężonego powietrza. Standardowo etykieta jest nadmuchiwana na powierzchnię produktu, jednak warunki lub właściwości przedmiotu lub etykiety mogą determinować konieczność dociśnięcia etykiety.

aplikacja etykiet, metoda aplikacji etykiet, etykieciarka automatyczna

W branży automotive preferuje się znakowanie produktu dedykowaną etykietą, co wiąże się z umieszczeniem na niej informacji (np. numeru seryjnego, nr partii produkcyjnej, daty/godziny) bezpośrednio przed jej aplikacją. Dane nanosi się technologią druku termotransferowego, drukiem inkjet lub przy użyciu lasera. Dedykowana informacja może być również niewidoczna w przypadku znakowania tagiem RFID. Do takich aplikacji korzysta się z metody tamp-blow, w której nie powinien występować bufor wcześniej wydrukowanych etykiet. Wówczas ewentualne zaburzenie kolejkowania zarówno wydrukowanych etykiet, jak i oczekujących produktów wpłynie na błędne oznakowanie. Identyczne rozwiązanie znajduje zastosowanie w branży spożywczej. Tutaj bowiem proces wymaga zważenia (zazwyczaj przy pomocy wagi dynamicznej) każdego produktu i umieszczenia informacji o wadze na etykiecie.  

Kiedy wybrać metodę tamp-blow, a kiedy wipe-on?

W przypadku znakowania seryjnego etykietami informacyjnymi i marketingowymi bufor wydrukowanych etykiet jest dozwolony. Znakowanie metodą tamp-blow z nadmuchem etykiety i jej ewentualnym dociskiem rekomendujemy dla:

 • Znakowania palet etykietą logistyczną
 • Znakowania opakowań zbiorczych i kartonów etykietą logistyczną
 • Etykietowania produktów, których etykieta zawiera informację o jego wadze lub wyniku testy, pomiaru
 • Wklejenia etykiety w trudno dostępne miejsca
 • Precyzyjnego naklejenia etykiety najlepiej podczas zatrzymania i powtarzalnego pozycjonowania produktu.

Zaaplikowanie etykiety w trudno dostępnych miejscach np. w zagłębieniach, otworach, wewnętrznych powierzchniach wiąże się z koniecznością zatrzymania produktu i zastosowania różnych modyfikacji sprzętowych końcówki aplikatora w metodzie tamp-blow.

Metoda aplikacji etykiety na powierzchni produktu okrągłego (po jego obwodzie) zależna jest od rozmiarów etykiety, średnicy produktu i jego długości. W przypadku mniejszych etykiet i dużych średnic z powodzeniem można aplikować etykiety metodą tamp-blow z jednoczesnym dociśnięciem etykiety do powierzchni produktu. Warunkiem jest zatrzymanie produktu i jego pozycjonowanie na czas aplikacji etykiety. Dłuższe etykiety i małe średnice produktów wymagają użycia dedykowanych głowic rotacyjnych.  Doklejają one etykietę lub obracają sam produkt z jednoczesnym doklejaniem etykiety. Z pewnością w takim przypadku metoda wipe-on jest najbardziej racjonalna do użycia i powszechnie stosowana w branży spożywczej – podczas znakowania butelek, puszek i słoików.

aplikacja etykiet, etykieciarka automatyczna, metoda aplikacji etykiet

W przypadku znakowania w produkcji seryjnej np. etykietą marketingową lub informacyjną z powodzeniem stosuje się metodę typu wipe-on. Rekomendujemy ją dla:

 • Etykiet informacyjnych z powtarzalnymi danymi w seryjnej produkcji
 • Etykiet marketingowych na powierzchniach płaskich i sferycznych
 • Na produktach cylindrycznych (np. butelki, słoiki) z dodatkowymi systemami doklejającymi.

Produkty można również oznakować więcej niż jedną etykietą. Każdą z nich, w zależności od miejsca aplikacji lub znajdujących się na niej danych, można nałożyć za pomocą innej metody i przy użyciu różnej kombinacji urządzeń.

W przypadku bardziej wymagających produktów lub miejsc aplikacji etykiety konieczne może być dołożenie dodatkowych systemów doklejających. Jedynym wyjściem może też być budowa dedykowanych rozwiązań aplikujących.

Co należy wiedzieć przed aplikacją etykiety

Należy mieć również na uwadze, że prawidłowa automatyczna aplikacja etykiety jest możliwa wtedy gdy zastosowany klej etykiet będzie miał wymagane właściwości i zapewni odpowiednią przyczepność do znakowanej powierzchni. Należy unikać aplikacji etykiet na powierzchnie zapylone i zaolejone ze względu na potencjalne obniżenie skuteczności automatycznej aplikacji. W takich przypadkach wymaga się oczyszczenie powierzchni przed nałożeniem etykiety lub prewencyjne udoskonalenie procesu mające na celu zapobieganie takim zjawiskom.

metody aplikacji etykiety, aplikacja etykiet, etykieciarka automatyczna

Odpowiedni dobór metody automatycznej aplikacji etykiety zapewni poprawną realizację tego procesu. Pozwoli na zwiększenie wydajności produkcyjnej, osiągnięcie powtarzalności, obniżenie kosztów oraz skierowanie zasobów ludzkich do realizacji innych zadań w zakładzie produkcyjnym.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Zapytanie

Podobne artykuły

Back to top