aplikacja etykiet, etykiety, etykiety samoprzylepne, aplikacja etykiet na produkty cylindryczne

Automatyczna aplikacja etykiet na cylindryczne produkty w branży automotive

7 maj 2021 - Michał Wąs

Automatyzacja produkcji – jej Intencją jest, aby każdy etap wytwarzania i montażu odbywał się bez udziału ludzi lub z ich minimalnym udziałem w celu osiągnięcia m.in. jak najwyższych współczynników jakościowych i korzyści ekonomicznych. To samo dotyczy procesu jakim jest automatyczna aplikacja etykiet. W wymagających branżach jest to zjawisko powszechne. Często tego typu automatyzacja produkcji napotyka na trudności z realizacją ze względu na charakter oklejanego produktu. Takimi produktami są te o okrągłych, walcowatych kształtach. Automatyczna aplikacja etykiet wymaga wówczas szczególnego podejścia. W zależności od relacji między długością/szerokością etykiety, a średnicą produktu w miejscu jej aplikacji konieczne jest zastosowanie dodatkowych systemów doklejających.

Znakowanie etykietą produktów cylindrycznych – co trzeba wiedzieć?

Automatyczna aplikacja etykiet – bardzo istotnym czynnikiem dotyczącym możliwego do zastosowania rozwiązania jest określenie:

  • czy produkt w trakcie znakowania może być obracany wokół własnej osi symetrii,
  • czy jest to niemożliwe lub bardzo trudne do wykonania i osiągalne kosztem utraty miejsca i czasu.
aplikacja etykiet, etykiety, etykiety samoprzylepne, aplikacja etykiet na produkty cylindryczne

Jakie mogą być przyczyny braku możliwości obracania produktów?

Przede wszystkim to ich zbyt duże gabaryty (długość), kształt całego produktu lub waga. To również charakterystyka całego procesu produkcyjnego. Bywa, że narzuca on odgórnie kontynuacje jak na poprzednich etapach takiej samej automatyzacji transportu produktów. Bez możliwości ingerencji w pozycje obiektu mającego zostać oznaczonym etykietą.

Przykładem tak funkcjonujących procesów są niektóre linie produkcyjne w branży automotive  lub AGD/elektronicznej. Od pewnego etapu montażu niekompletny produkt trafia w nich do zautomatyzowanego procesu montażu uzupełniającego. Jest on przeplatany stanowiskami testującymi i parametryzującymi.

W branży automotive produkcja różnych cylindrycznych elementów zawieszenia samochodowego (np. amortyzatorów, półosi) lub składowych układu kierowniczego (np. drążki kierownicze) może być prowadzona w pełnej automatyzacji. Dzieje się to w trybie pracy sekwencyjnej o takim samym maksymalnym ustalonym czasie cyklu roboczym na każdym stanowisku montażowym.

Znakowanie etykietą, a automatyczna głowica etykietująca

Oczywiście znakowanie etykietą produktów cylindrycznych i owalnych z zachowaniem pełnej automatyzacji jest wykonalne. Stosuje się wówczas dedykowane głowice etykietujące. Stopień komplikacji budowy takiej głowicy zależy od:

  • zakresu średnic produktów mających zostać obsłużonych
  • wspomnianej wcześniej długości/szerokości etykiety w odniesieniu do średnicy produktu, czyli jak bardzo etykieta ma być owinięta wokół produktu.

Przykładem takiego rozwiązania jest projekt i zastosowanie przez Etisoft automatycznej głowicy etykietującej. Potrafi ona przykleić i dokleić wydrukowaną w tym samym cyklu etykietę samoprzylepną wokół nieporuszającego się produktu o kształcie cylindrycznym.

Głowica bez przezbrojeń mechanicznych potrafi obsłużyć produkty w zakresie średnic od 20 do 40mm z regulowaną serwomechanizmem ilością obrotów zwiększaną w przypadku mniejszych średnic i długich etykiet. Podany zakres średnic może zostać zwiększony lub przesunięty. Jednak wymaga to przeprojektowania rozwiązania pod indywidualne potrzeby produkcyjne klienta. Warunkiem koniecznym poprawnej aplikacji etykiety w takim rozwiązaniu jest stabilne osadzenie produktu w uchwytach lub matrycy transportującej. Także – zachowanie powtarzalnego pozycjonowania z minimalnymi odchyłkami od osi znakowanego produktu.

aplikacja etykiet, etykiety, etykiety samoprzylepne, aplikacja etykiet na produkty cylindryczne

Znakowanie etykietą przed cięciem produktów

Identyczne rozwiązanie może być użyte w wolnostojących stanowiskach produkcyjnych lub na liniach wytwarzających np. kable energetyczne, pręty stalowe, rurki, profile okrągłe itp. W takich sytuacjach znakowanie może odbywać się przed cięciem produktów na zadane długości.

Przeszkodą nie jest również integracja z ramieniem robota, którego zadanie sprowadzałoby się tylko do podstawiania lub wkładania produktu w obszar głowicy obrotowej.

Współpraca z drukarkami termotransferowymi wyposażonymi w port aplikatora (GPIO) zapewni umieszczenie na etykiecie danych stałych i zmiennych. Będą one dedykowane dla produktu, który aktualnie ma zostać oznakowany. Dotyczy to również etykiet z tagami RFID (etykiety rfid).

W celach inspekcyjnych opcjonalnie zainstalowany skaner lub system wizyjny może potwierdzić poprawność aplikacji etykiety lub wydrukowanych danych. Jednocześnie wykona ich archiwizację, np. na zakładowym serwerze.

Inwestycja w automatyczną głowicę do znakowania etykietą długich produktów cylindrycznych może doprowadzić do zakończonego sukcesem procesu automatyzacji całej Twojej linii produkcyjnej. Jednocześnie podniesie standard jakościowych i pomoże w obniżeniu kosztów wytwarzania.

Jeśli interesuję Cię opisane rozwiązanie – skontaktuj sie z nami.

Zapytanie

Podobne artykuły

Back to top