autonomiczne systemy intralogistyki,

Autonomiczne systemy intralogistyki – Etisoft z ofertą dla Przemysłu 4.0 [wywiad]

19 sty 2021

Polski przemysł nadal bazuje na rozwiązaniach z „trzeciej rewolucji przemysłowej” i na „szamańskiej wiedzy” swoich pracowników. Jak to zmienić? Poświęcony przemysłowi elektronicznemu portal Evertiq pisze o tym jak nasza firma pomaga w digitalizacji przedsiębiorstw, oferując m.in. autonomiczne systemy intralogistyki. Poniżej pełna treść wywiadu:

Autonomiczne systemy intralogistyki i ich rozwój – to jeden z celów Etisoft. Autorskie maszyny i systemy firmy mają zresztą wykonywać większość prac w nowym centrum magazynowym, którego budowę planuje Etisoft.

Etisoft to gliwicki producent i dostawca etykiet i elementów funkcyjnych, obecny na rynku już od ćwierć wieku. Nowa długoterminowa strategia firmy zakłada m.in. unowocześnienie wizerunku przedsiębiorstwa oraz poszerzenie portfolio o produkty wpisujące się w technologię Przemysłu 4.0 (takie m.in. jak autonomiczne systemy intralogistyki). W związku z tym zapytaliśmy Grzegorza Krupę, dyrektora ds. nowych technologii Etisoft o działania w ramach nowej wizji rozwoju przedsiębiorstwa.

 – W jaki sposób Etisoft planuje rozwijać swoją działalność związaną z technologiami Przemysłu 4.0?

Grzegorz Krupa, dyrektor ds. nowych technologii firmy Etisoft: – Wśród naszych klientów popularne jest stwierdzenie „digitalizacja fabryk” – rozumiemy przez to wdrażanie wszelkich rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, ale stosowane w halach fabrycznych. Chcemy zwrócić uwagę na fakt stosunkowo słabego poddawania się polskiego przemysłu czwartej rewolucji przemysłowej. Z opublikowanych raportów i z naszych własnych obserwacji wynika, że w halach fabrycznych technologie produkcji są unowocześniane, jednak w zakresie organizacji produkcji i logistyki wewnętrznej częściej spotyka się rozwiązania z epoki „trzeciej rewolucji przemysłowej”, tzn. generowania za pomocą systemów klasy ERP krótkoterminowych planów produkcyjnych, a dalej produkcja dzieje się w dużej części w sposób „szamański”, czyli tak jak dawniej: na bazie wiedzy, praktyki i doświadczenia wybranych pracowników.

Grzegorz Krupa, dyrektor ds. nowych technologii Etisoft

W zakresie wdrażania „Przemysłu 4.0” proponujemy naszym klientom kilka grup produktowych opartych na nowoczesnych technologiach oznaczania surowców, narzędzi, fantomów i produktów gotowych. Proponujemy urządzenia oznaczające i odczytujące, materiały eksploatacyjne do nich, urządzenia automatyki, systemy informatyczne integrujące te rozwiązania w całość. Naszym zadaniem jest uzyskanie przez klienta swojego celu biznesowego, np. traceability produktów, wspomagania zaopatrzenia linii produkcyjnych, odbiór produktów gotowych i dostawa ich do magazynu wysyłkowego. Swoje produkty i usługi dostarczamy w różnych fazach realizacji projektu przez klienta. W szczególności pomagamy dokonywać przeglądu procesów odbywających się na halach produkcyjnych, proponujemy różne metody oznaczeń. Stosujemy technologie RFID, kody drukowane, lasery, urządzenia typu Print &Apply i inne sensory, takie jak kamery wykorzystywane do automatycznego rozpoznawania obrazów.

– Jakie nowe produkty mają być wprowadzane do oferty lub rozwijane?

W zakresie nowych technologii skupiamy się na trzech grupach produktowych:

 • systemy intralogistyczne oparte o pojazdy AGV/AMR,

• systemy automatyki oparte o widzenie maszynowe,

• oprogramowanie klasy MES przeznaczone do zarządzania procesami produkcyjnymi i zarządzania logistyką wewnątrzzakładową oparte o nowoczesne metody oznaczeń.

Dostarczamy kompletne rozwiązania składające się z projektu systemu, niezbędnego sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i dostosowanego oprogramowania do oczekiwań klienta. Ostatecznie integrujemy wyżej wymienione komponenty i wdrażamy je aż do przekazania do użytkowania produkcyjnego.

– Czy któreś obszary są z punktu widzenia Etisoft szczególnie perspektywiczne i firma zamierza się na nich skoncentrować?

– Z uwagi na niski poziom automatyzacji logistyki w polskim przemyśle kładziemy szczególny nacisk na dotarcie do klientów w zakresie autonomicznych systemów intralogistyki. Sukces wdrożenia takiego systemu u jednego z naszych klientów, który przewozi tysiące palet miesięcznie zupełnie bez ingerencji ludzi, przekonuje nas o celowości takiego wdrożenia. Uzyskano spore oszczędności w zakresie kosztów osobowych i podniesiono jakości funkcjonowania procesów intralogistycznych. Natomiast trudniej nam przebić się z zaawansowanymi systemami wizyjnej kontroli jakości do osób zarządzających produkcją. Jest to dla nas trochę niezrozumiałe, gdyż potencjalne korzyści są jasne, konkretne i mierzalne. Na bazie kilku dokonanych przez nas wdrożeń w branży AGD możemy stwierdzić, że nasi klienci, którzy używają takich systemów zamawiają je na kolejne linie produkcyjne i rozszerzają ich zakres działania.

– Jakie projekty rozwojowe realizuje i planuje Etisoft?

 – Aktualnie realizujemy projekt dofinansowany ze środków europejskich mający na celu optymalizację wydajności systemów intralogistycznych. Głównymi zagadnieniami nad którymi pracujemy to automatyczna, bezobsługowa wymiana baterii w pojazdach typu AGV/AMR i zaawansowane algorytmy optymalizacji ruchu i kooperacji grupy pojazdów. Od nowego roku planujemy zacząć prace nad pojazdami typu heavy duty do pracy w niekorzystnym środowisku, w którym występują bardzo niskie temperatury, duże zapylenie i zawilgocenie.

– Czy planowane są lub były realizowane powiązane inwestycje?

– Tak. Z uwagi na rosnące potrzeby firmy Etisoft w zakresie magazynowania, konfekcjonowania produktów i ich wysyłek do klientów planujemy zaprojektowanie i wybudowanie zautomatyzowanego centrum realizującego te funkcje. Wykorzystamy w nim automatyczne układnice, roboty paletyzujące i depaletyzujące. Transport wewnętrzny będzie się odbywał za pomocą własnych pojazdów typu AGV/AMR, a produkty będą pakowane w znacznej części za pomocą robotów. Całość zintegrujemy za pomocą własnego dedykowanego oprogramowania. Wszystko będzie działało w oparciu a systemy oznaczeń oparte na technologiach drukowanych i RFID.

– Ile osób pracuje w dziale badawczo-rozwojowym i laboratorium firmy?

– Oprócz kilkuosobowych działów badawczych w spółce Etisoft, inwestujemy w spółkę Etisoft Smart Solutions, która w całości zajmuje się opracowywaniem technologii Przemysłu 4.0. Skala jej działalności to ponad 40 własnych inżynierów rozwijających technologie, o których mówiliśmy. Dodatkowo posiłkujemy się informatykami z zewnętrznych firm.

 – Dziękuję za rozmowę!

W związku z tym, jeśli interesują Cię oferowane przez Etisoft rozwiązania nie tylko z takiego zakresu jak autonomiczne systemy intralogistyki skontaktuj się z nami.

Zapytanie

Podobne artykuły

Back to top