wdrożenie robotów mobilnych

Wdrożenie robota mobilnego AGV a floty

22 kwi 2021 - Wojciech Klein

Czy pojedynczy robot mobilny AGV/AMR jest wstanie zaspokoić wymagania logistyczne oraz funkcjonalne procesów produkcyjnych lub magazynowych? Odpowiedź na to pytanie uzależniamy od wymagań wydajnościowych realizowanych procesów. Jednakże nie zawsze pojedynczy robot AGV jako autonomiczna jednostka, mimo spełnienia wymagań wydajnościowych, będzie w stanie spełnić wymagania funkcjonalne pozwalające na pełną automatyzację procesów intralogistycznych. Aby móc w pełni odpowiedzieć na postawione pytanie należy przeanalizować dany proces pod kątem stawianych wymagań. W tej kwestii należy zwrócić uwagę na zaawansowane techniki symulacyjne pozwalające na dokładne odzwierciedlenie realizowanego procesu. Analizy tego typu pozwalają na podjęcie decyzji. Czy wystarczy wdrożenie autonomicznej jednostki robota mobilnego AGV/AMR  lub floty robotów AMR z system nadrzędnym o bardziej rozbudowanych funkcjonalnościach?

Wdrożenie robota mobilnego AGV/AMR jako autonomicznego medium logistycznego

Samojezdne wózki AGV lub roboty AMR to autonomiczne jednostki pozwalające na transport nośników logistycznych ze zdefiniowanych punktów logistycznych. Przykładem są roboty z rodziny IntraBot, które produkuje Etisoft Smart Solutions.  W przypadku mało złożonych systemów proces ten robot może realizować samodzielnie, bez udziału systemu nadrzędnego. Jednakże brak możliwości zewnętrznego zarządzania tymże wózkiem AGV powoduje, że tak skonfigurowany system ma ograniczenia funkcjonalne. Utrudniona jest wtedy pełna integracja z istniejącą infrastrukturą IT zakładu produkcyjnego lub magazynu. Skutkuje to, na przykład, brakiem możliwości wykonywania zleceń intralogistycznych w pełni automatyczny sposób. Także brakiem możliwości zasilania systemów klasy MES lub WMS danymi z procesu intralogistycznego. Niemniej tak wdrożony robot pozwoli na realizację podstawowych funkcji transportowych w prostych procesach logistycznych.

roboty mobilne AGV, wózek AGV, wózki AGV, pojazdy AGV, wdrożenie robotów mobilnych
Robot mobilny firmy ESS IntraBot Lift 550

Flota robotów AGV/AMR jako system intralogistyczny

W przypadku skomplikowanych procesów logistycznych, przy jednoczesnej wymaganej dużej wydajności systemu niezbędne jest użycie floty robotów AGV/AMR. Tak wdrożone roboty tworzą system intralogistyczny, którym należy odpowiednio zarządzać. W tym celu stosowane  jest odpowiednie oprogramowanie pełniące rolę systemu nadrzędnego. Przykładem jest autorskie rozwiązanie firmy Etisoft Smart Solution pod nazwą IntraFleet 4.0.  Jego podstawowymi funkcjami są koordynacja pracy robotów mobilnych. Celem natomiast wydajna realizacji logiki procesów intralogistycznych oraz zarządzanie ich ruchem. Ma to na celu eliminację sytuacji kolizyjnych oraz maksymalizacji płynności transportu nośników logistycznych. Dzięki współpracy z istniejącą infrastrukturą możliwe jest przetwarzanie danych z bieżącego procesu produkcyjnego w celu automatycznego wyzwalania zleceń logistycznych dla floty robotów AGV/AMR.

roboty mobilne AGV, wózek AGV, wózki AGV, pojazdy AGV, wdrożenie robotów mobilnych

Oprogramowanie IntraFleet 4.0 firmy ESS

Analiza procesu oraz symulacja

Analiza procesu jest podstawą do określenia specyfikacji systemu intralogistycznego bazującego na robotach mobilnych typu AGV/ AMR. Zaawansowane narzędzia inżynierskie pozwalają na przewidywanie ryzyka projektowego, umożliwiając wyznaczenie podstawowych wskaźników takich jak np. wydajność systemu czy stopa zwrotu z inwestycji. Dzięki wirtualizacji zakładu produkcyjnego lub magazynu możliwe jest także zaplanowanie etapu PoC  (z ang. Proof of Concept) z udziałem jednego robota tak, aby można było go rozszerzyć w przyszłości o flotę robotów. Jednocześnie -by był on integralną częścią całego systemu. Etap ten pozwala na zweryfikowanie koncepcji realizacji zadań logistycznych w rzeczywistym środowisku produkcyjnym z użyciem docelowych rozwiązań technicznych takich jak np. doki czy rolotoki zmechanizowane.

roboty mobilne AGV, wózek AGV, wózki AGV, pojazdy AGV, wdrożenie robotów mobilnych

Symulacja procesu intralogistycznego w środowisku FlexSim

Projektując oraz wdrażając systemy intralogistyczne bazujące na robotyce mobilnej wymagana jest analiza procesu produkcyjnego. Na jego podstawie można określić specyfikację systemu intralogistycznego. Podejmując się wdrożenia jednego robota jako autonomicznej jednostki do wykonywania mało skomplikowanych zadań logistycznych warto przeanalizować późniejsze możliwości jego rozszerzenia w system intralogistyczny bazujący na flocie robotów AMR. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wprowadzenia ograniczeń, które nie pozwolą na przyszły rozwój. Przykładem takiej sytuacji może być brak systemu nadrzędnego co w znacznym stopniu może utrudniać skalowalność zastosowanego rozwiązania.

Masz pytania dotyczące tematyki związanej z robotami AGV, procesami intralogistycznymi? Zapraszamy do kontaktu!

Zapytanie

Podobne artykuły

Back to top