integracja systemów intralogistycznych

Integracja systemów intralogistycznych Etisoft Smart Solutions z systemami klienta

23 lis 2021 - Michał Paździorek

Przedsiębiorstwa produkcyjne, w których inżynierowie zastanawiają się nad udoskonaleniami procesów logistycznych mogą trafić na rozwiązania autonomiczne z wykorzystaniem robotów AGV/AMR, takich jak np. IntraBot Lift 550. Czy dla zainteresowanych systemem intralogistycznym wystarczy sama decyzja o zakupie floty robotów? Czy potrzeba czegoś więcej dla zapewnienia w pełni wydajnej logistyki? Jak wygląda taka integracja systemów intralogistycznych?

W tym artykule przeczytasz o tym, że to nie tylko kwestia zakupu robotów. To także wdrożenie i integracja między systemem producenta, a systemami klienta. To kluczowe dla sukcesu inwestycji oraz osiąganych stóp zwrotu.

Integracja IT – co to jest i na czym polega?

Integracja IT polega na wymianie danych pomiędzy systemami zarządzania klienta, a systemem intralogistycznym opartym o roboty mobilne. Istnieją różne klasy systemów, które wykorzystują przedsiębiorstwa. Poniżej zostały wymienione niektóre z nich:

  • ERP (zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie)
  • MES (zarządzanie produkcją)
  • WMS (zarządzanie magazynem)
  • MFC (zarządzanie przepływem materiału).

Firma Etisoft Smart Solutions dobiera odpowiednie rozwiązania i prawidłowo integruje autorski system intralogistyczny IntraFleet z każdym typem systemów wymienionych powyżej. Nasze doświadczenie możemy oprzeć na zrealizowanych z sukcesem wdrożeniach.

Dla spółki Etisoft zintegrowaliśmy system nadrzędny robotów mobilnych z systemem zarządzania produkcją „etiSZOP”. Na podstawie danych o marszrucie produkcyjnej system samodzielne podejmuje decyzję o miejscu docelowym dostarczenia palety bez ingerencji operatora.

Integracja warstwy produkcyjnej

Integracja systemów intralogistycznych – kolejny krok to integracja warstwy produkcyjnej. Polega ona na zainstalowaniu odpowiednich urządzeń na linii produkcyjnej, które odpowiadają za wysyłanie informacji do systemu.

Zlecenie transportowe w systemie intralogistycznym może być generowane za pomocą różnych sygnałów. Źródłem sygnału może być m.in.:

  • Krańcówka – Integracja z linią produkcyjną z wykorzystaniem krańcówek, które wykrywają położenie ruchomego elementu np. palety lub pojemnika KLT. Użycie krańcówek pozwala na automatyczne generowanie sygnału w odpowiednim momencie procesu produkcyjnego. Robot mobilny po otrzymaniu informacji, gdzie dokładnie znajduje się ładunek, realizuje przydzieloną misję transportową
  • PLC – Integracja z linią produkcyjną z wykorzystaniem sterowników logicznych PLC. Pozwala to na automatyczne generowanie sygnału i stworzenie misji logistycznej w systemie IntraFleet bez udziału i decyzji operatora
  • Kamera – Integracja kamery odczytującej kody z systemem nadrzędnym pozwala na automatyczne generowanie zlecenia transportowego. Dzięki odczytaniu kodu system otrzymuje informację, gdzie docelowo ma zostać zawieziony ładunek.
  • RFID – Dzięki użyciu skanera można odczytać informację o docelowym doku logistycznym z umieszczonego na palecie tagu RFID. Następnie automatycznie generować zlecenia transportowe dla robotów.
Dla klienta z branży automotive zintegrowaliśmy system IntraFleet z buforem rolkowym o pojemności kilkunastu palet firmy zewnętrznej. Miejsce docelowe jest odczytywane przez kamerę z zapisanej informacji na kodzie 2D.

W Etisoft Smart Solutions projektujemy, wytwarzamy oraz integrujemy systemy automatyzacji produkcji rozwiązując problemy naszych klientów. Do każdego zapytania podchodzimy indywidualnie i z uwagą. Zdajemy sobie sprawę, że wdrożenie systemu intralogistycznego to nie tylko zakup floty robotów, lecz także integracja z procesami Klienta. Zapewniamy wsparcie merytoryczne na każdym etapie inwestycji.

Zapytanie

Podobne artykuły

Back to top