Jak rozwiązania RFID wspierają zarządzanie opakowaniami wielokrotnego użytku (RTI – Returnable Transport Items)

6 lut 2024 - Dariusz J. Kawecki

Nikogo dziś nie trzeba przekonywać jak doskonale technologia RFID (Radio-Frequency Identification) wspiera zarządzanie opakowaniami wielokrotnego użytku, które mają kluczowe znaczenie dla skuteczności i efektywności procesów logistycznych oraz operacyjnych w praktycznie wszystkich branżach.

Zarządzanie opakowaniami wielokrotnego użytku: rozwiązania RFID – zastosowania i korzyści

Wystarczy wspomnieć tylko kilka powszechnie znanych:

Śledzenie i lokalizacja opakowań

Technologia RFID umożliwia dokładne śledzenie każdego opakowania wyposażonego w znacznik RFID. To oznacza, że można w pełni kontrolować położenie każdego RTI w czasie rzeczywistym.

zarządzanie opakowaniami

Mowa tu zarówno o zarządzaniu opakowaniami poprzez monitoring monitoringu opakowań w procesach logistycznych, jak i o szybko realizowanej inwentaryzacji w wybranych obszarach.

Dzięki temu można uniknąć zgub oraz kontrolować rotację pojemników. Jest to szczególnie ważne w przypadku kosztownych opakowań RTI, takich jak np.:

  • Palety drewniane i plastikowe
  • Skrzynki transportowe
  • Tacki do transportu komponentów
  • Wózki magazynowe
  • Pojemniki używane do transportu produktów spożywczych
  • Pojemniki na chemikalia wykorzystywane w przemyśle.

Właściwe zarządzanie i kontrola lokalizacji pojemników sprawiają, że minimalizujemy potrzebę zakupu nowych, nadmiarowych opakowań, wykorzystując efektywnie już posiadane.

zarządzanie opakowaniami dzięki RFID

Automatyczna identyfikacja i rejestracja RTI:

Technologia RFID umożliwia zarządzanie opakowaniami poprzez ich automatyczną identyfikację opakowań w momencie ich przyjęcia lub wydania. Nie ma wówczas potrzeby ręcznego skanowania kodów kreskowych czy użycia innych metod.

etykieta identyfikacyjna RFID na produkcie

Dzięki temu procesy przyjęcia i wydania RTI stają się znacznie szybsze i bardziej efektywne.

Możliwa jest również weryfikacja poprawności kompletacji wysyłek, czy też właściwego skierowania wysyłek do odbiorcy. Pozwala to na uniknąć błędnych lub niekompletnych dostaw.

Technologia RFID od podstaw, czy może raczej fakty i mity

Nie można też zapomnieć o minimalizacji błędów ludzkich związanych z ręcznym wprowadzaniem danych.

Optymalizacja cyklu życia opakowań


RFID pozwala na monitorowanie wykorzystania każdego opakowania RTI. Na podstawie danych z monitoringu tagów RFID można zaplanować konserwację, naprawy lub wymiany opakowań w odpowiednim czasie. Przyczynia się to do przedłużenia ich użyteczności, a tym samym braku potrzeby zakupu dodatkowych.

Dobór rozwiązań w zarządzaniu opakowaniami wielokrotnego użytku

W kontekście zarządzania pojemnikami wielokrotnego użytku (RTI), właściwe oznaczenia RFID odgrywają kluczową rolę w efektywnym i precyzyjnym monitorowaniu oraz zarządzaniu cyklem życia opakowań. Wybór odpowiednich etykiet RFID dla pojemników RTI jest niezwykle istotny z uwagi na różnorodność warunków, jakim poddawane są te opakowania. Poniżej przedstawiamy kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy doborze etykiet RFID dla pojemników wielokrotnego użytku.

Etykiety na skrzynki wielokrotnego użytku. Sprawdź, jak je oznaczać!

Odporność na warunki środowiskowe

W wielu przypadkach etykiety RFID na pojemniki RTI muszą być odporne na ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak wilgoć, niska i wysoka temperatura oraz działanie substancji chemicznych wykorzystywanych np. w procesach czyszczenia. Materiały z jakich wykonane są etykiety powinny być dostosowane do specyfiki środowiska, w którym pojemniki są używane.

Trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne

RFID na produkcie

Ze względu na wielokrotne użytkowanie pojemników, etykiety RFID muszą charakteryzować się trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Materiały etykiet powinny być odporne na zadrapania, ścieranie i uderzenia, czy też UV.

Dostosowania do rodzaju pojemnika

W zależności od typu pojemnika, a także materiału z jakiego został wykonany (np. plastik, metal, drewno), znacznik RFID powinien być odpowiednio dobrany. W przypadku etykiet samoprzylepnych istotny jest dobór nie tylko materiału, z jakiego wykonana jest etykieta. Również, a może nawet przede wszystkim, wybór odpowiedniej warstwy klejącej dedykowanej do  konkretnej powierzchni pojemnika.

W przypadkach, gdy niemożliwe jest zastosowanie etykiet samoprzylepnych dostępne są również rozwiązania bezklejowe, zarówno w postaci etykiet, jak i znaczników trwałych.

Zasięg odczytu

Wybór odpowiedniego rodzaju tagów RFID powinien uwzględniać wymagany zakres odczytu. W przypadku pojemników RTI, gdzie monitoring może odbywać się na różnych etapach logistycznych, szczególnie istotne jest właściwe dobranie odpowiednich znaczników. Pozwoli to skutecznie realizować wszystkie procesy śledzenia. Warto zauważyć, że często ograniczeniem bywa wielkość znacznika lub miejsca na jego umiejscowienie. To z kolei może przekładać się na zmniejszenie odległości odczytu.

Kodowanie danych

Właściwe kodowanie etykiet RFID zapewnia jednoznaczne identyfikowanie każdego pojemnika RTI. Proces kodowania (a często również zadruku) etykiet RFID może być przeprowadzony przez klienta. Warto wiedzieć jednak, że często istnieje również możliwość zamówienia już spersonalizowanych etykiet u dostawcy. Personalizacja odbywa się wówczas na podstawie przesłanych przez klienta baz danych zgodnie z dostarczoną specyfikacją kodowania. Może być ona zgodna ze standardami GS1 czy też np. normami Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego VDA  4902, 4994, 5501.

Podsumowanie

Technologia RFID stanowi klucz do usprawnienia zarządzania opakowaniami wielokrotnego użytku, poprawy efektywności operacyjnej oraz redukcji kosztów związanych z utratą, niewłaściwym zarządzaniem i nieefektywną logistyką RTI. Decydując się na wybór tej technologii należy zwrócić uwagę nie tylko na efektywność procesów jakie RFID ma wspomóc, ale również na jak najlepszy dobór samych znaczników, które będą pełniły kluczową rolę we wspomnianych procesach.

Zainteresowany? Skontaktuj się!

Podobne artykuły

Back to top