System automatycznego transportu palet z wykorzystaniem robotów AGV/AMR. Symulacja procesów gwarancją udanego wdrożenia

22 wrz 2022 - Jarosław Hławiczka

Automatyzacja wewnętrznych procesów logistycznych w oparciu o wózki autonomiczne to niewątpliwie inwestycja kosztowna. Obecnie wszystkie prowadzone przez naszą firmę projekty dotyczące transportu wewnętrznego, poprzedzamy przygotowaniem modelu cyfrowego procesów klienta za pomocą programu FlexSim. Pozwala on do minimum ograniczyć ryzyko rozpoczęcia takich działań bez pewności, że są one dobrze przygotowane, przemyślane i robione we właściwy sposób. Przeprowadzenie symulacji, która odwzorowuje warunki produkcyjne w rzeczywistości wirtualnej i prawidłowe jej przeprowadzenie kończy się podsumowaniem. Przekłada się ono bezpośrednio na  wszystkie zagadnienia techniczne przygotowywanego projektu instalacji oraz eliminuje błędne decyzje. Może to przynieść spore oszczędności i daje nadzieję na wyższe stopy zwrotu z takiej inwestycji.

Jak w 7. krokach wdrożyć system oparty o AGV/AM

Wózki autonomiczne w Twojej firmie? Na początek zadbaj o dobre dane!

Kluczem do sukcesu jest planowanie, a to oparte jest w znacznej mierze o dane. Im lepsze dane, tym łatwiej zaprojektować i wdrożyć efektywne rozwiązanie.

W tej kwestii wielu specjalistów jest zgodnych i potwierdza konieczność i taką kolejność działań w procesie inwestycyjnym.

wózki autonomiczne

Zakładane cele symulacji oraz korzyści z tym związane:

 • Poznanie potencjalnych kosztów wdrożenia
 • Przygotowanie właściwego layoutu hali produkcyjnej czy magazynu
 • Wyznaczenie wskaźników wydajnościowych
 • Przygotowanie skutecznej strategii
 • Pozyskanie nowych danych
 • Dokładne planowanie
 • Dobór różnych wariantów rozwiązań
 • Dobranie właściwej liczby robotów mobilnych do obsługi procesu
 • Przygotowanie właściwej infrastruktury towarzyszącej
 • Poznanie przepływów materiałowych
 • Wskazanie ryzyka projektowego – eliminacja tzw. wąskich gardeł
 • Weryfikacja logiki biznesowej procesu
 • Ograniczenie ryzyka przeszacowania lub niedoszacowania inwestycji.

Na koniec warto zastanowić się jaki przebieg wydarzeń może mieć miejsce jeśli nie przygotujemy symulacji naszych procesów i nie skorzystamy z cennych informacji, które możemy pozyskać dzięki niej. Czarnych scenariuszy może być wiele…. Zakładając odpowiednią wydajność jaka wynika głównie z obliczeń nie jest brana pod uwagę ich zmienność. Ma ona ogromny wpływ na całe funkcjonowanie, a której wpływ możemy przewidzieć właśnie na tym etapie.

Myślenie o procesach idealnych jest myśleniem życzeniowym, życie pokazuje nam, że awarie, opóźnione dostawy lub innego rodzaju wydarzenia są czymś powszechnym. Uniknięcie między innymi takich zdarzeń oraz zminimalizowanie ich wpływu na istniejące czy projektowane procesy uzasadnia właśnie takie podejście w procesie przygotowania projektu automatyzacji transportu wewnętrznego z wykorzystaniem takich pojazdów jak wózki autonomiczne AGV/AMR.

Zastanawiasz się czy roboty mobilne są rozwiązaniem dla Twojego przedsiębiorstwa? Spytaj projektanta, producenta i integratora w jednym.

Skontaktuj się z nami!

Podobne artykuły

Back to top