wózki agv, wózek agv, wózek samojezdny, roboty transportowe, roboty magazynowe, roboty autonomiczne, agv wózki, pojazdy agv, pojazd agv, robot transportowy, mobilne roboty magazynow, mobilne roboty transportowe

Wózki AGV – organizacja transportu w nowoczesnych przedsiębiorstwach

23 mar 2021 - Wojciech Klein

Rozwiązania oparte o flotę robotów mobilnych (często mówimy o nich wózki AGV) nie bez powodu można nazwać rewolucją. Są one ważnym elementem w transporcie materiałów w nowoczesnych przedsiębiorstwach. To inteligentny system pojazdów sterowanych automatycznie. W fabrykach Przemysłu 4.0, zastępują transport wózkami widłowymi i paletowymi oraz pozwala na przemieszczanie się towarów bez udziału operatora. Mobilne roboty transportowe typu AGV/AMR niewątpliwie pozwalają obniżyć koszty pracownicze. Przede wszystkim znacząco zwiększają wydajność przedsiębiorstwa.

wózki agv, wózek agv, wózek samojezdny, roboty transportowe, roboty magazynowe, roboty autonomiczne, agv wózki, pojazdy agv, pojazd agv, robot transportowy, mobilne roboty magazynow, mobilne roboty transportowe

System intralogistyczny oparty o wózki AGV

Roboty, wózki samojezdne AGV, pojazdy AGV produkowane przez Etisoft Smart Solutions służą do automatycznego i autonomicznego wykonywania transportu komponentów i wyrobów gotowych. Dla wyjaśnienia, w tym przypadku nie chodzi wyłącznie o zaprojektowanie i oferowanie klientom samych wózków. ESS poszedł krok dalej: proponuje cały system intralogistyczny oparty o wózki AGV. Autonomiczne wózki transportowe są bezsprzecznie elementem (aczkolwiek bardzo istotnym) złożonego systemu. Trzonem, co warte podkreślenia jest plan produkcyjny, który przekłada się na zarządzanie misjami w ramach procesów intralogistycznych. Uwzględnia on zarządzanie ruchem i współpracuje ściśle z ludźmi, maszynami i systemami.

Pobierz darmowy e-book o robotach mobilnych!

System intralogistyczny oferowany przez ESS od początku projektowany jest zgodnie z potrzebami i wymaganiami klienta. Inżynierowie uwzględniają ograniczenia związane z użytkowaną przez zlecającego infrastrukturą zakładu przemysłowego: modyfikują wymiary, używane podzespoły, zastosowane systemy bezpieczeństwa oraz nawigacji.

Autonomiczne wózki AGV autorstwa ESS pracują pod kontrolą intralogistycznego systemu IntraFleet 4.0. Jest on zintegrowany z systemem zarządzania dostawami (ERP/MES/SCADA). Pozwala to na równoczesne koordynowanie pracy wielu robotów AMR.

wózki agv, wózek agv, wózek samojezdny, roboty transportowe, roboty magazynowe, roboty autonomiczne, agv wózki, pojazdy agv, pojazd agv, robot transportowy, mobilne roboty magazynow, mobilne roboty transportowe

Korzyści z wdrożenia systemu intralogistycznego

  • obniżenie kosztów intralogistyki przedsiębiorstwa (poprawa efektywności i przewidywalności procesów oraz bezpieczeństwo transportu wewnętrznego
  • optymalizacja procesów intralogistycznych (wdrożenie poprzedza analiza procesów; integracja z systemami ERP/MES/SCADA, dzięki czemu nie jest potrzebny nadzór pracownika
  • ciągłe usprawnianie – mierzenie wydajności systemu i analiza gromadzonych danych pozwala na analizę efektywności i jej usprawnianie (zgodnie z lean management).

Wózki AGV autorstwa ESS – krok przed konkurencją

Inżynierowie z ESS nie tylko stworzyli system intralogistyczny. Pracują także, co godne uwagi nad rozwiązaniami przyszłości w zakresie autonomicznej intralogistyki. To:

  • system automatycznej wymiany akumulatorów w ramach projektu unijnego HEPIS (High Efficiency and Performance Intralogistics System). Pozwoli on na zwiększenie wydajności systemu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów funkcjonowania rozwiązania.
  • budowany od podstaw robot AMR w ramach projektu unijnego LOTIS (Low Temperature Intralogistics System), o unikatowych parametrach. Robot będzie mógł pracować w temperaturze poniżej -20°C (mroźnie, chłodnie). Dzięki odpowiednim rozwiązaniom konstrukcyjnym przeszkodą nie będzie dla niego silne zapylenie oraz duża wilgoć.

Reasumując, ESS jest jednocześnie projektantem i producentem robotów oraz oprogramowania, w łatwy i szybki sposób może wprowadzać w rozwiązaniach niezbędne modyfikacje. Przede wszystkim sam integruje swoje rozwiązania. W rezultacie posiada również pełną kontrolę nad efektem końcowym.

wózki agv, wózek agv, wózek samojezdny, roboty transportowe, roboty magazynowe, roboty autonomiczne, agv wózki, pojazdy agv, pojazd agv, robot transportowy, mobilne roboty magazynow, mobilne roboty transportowe

Jeśli uważasz, że Twoja firma jest gotowa na automatyzację procesów – zapraszamy do kontaktu.

Zapytanie

Podobne artykuły

Back to top