intralogistic system

Wózki samojezdne AGV – wdrożenie w 7 krokach

18 lut 2022 - Magdalena Adamczak

Decyzja o rozpoczęciu inwestycji w zakładach produkcyjnych zawsze jest ukierunkowana na co najmniej jeden z czterech celów biznesowych przedsiębiorstwa:

 • więcej klientów,
 • więcej pieniędzy (poprzez zwiększenie zyskowności lub generując oszczędności),
 • mniej problemów lub zmartwień,
 • więcej wolnego czasu.

System intralogistyczny oparty o roboty AGV/AMR (wózki samojezdne AGV) korzystnie wpływa na każdy wyżej wymieniony cel biznesowy.

System intralogistyczny – bez błędów, z oszczędnością czasu

Po pierwsze, generuje więcej zapytań (leadów sprzedażowych) dzięki zagwarantowaniu klientom nowoczesnej fabryki wyposażonej w niezawodne roboty mobilne. Dodatkowo na wielu potencjalnych Klientach wizyta referencyjna wywrze niezatarte wrażenie dzięki obecności autonomicznych pojazdów.

Po drugie, bardzo korzystne ROI przy obecnych stawkach rynkowych dla pracowników produkcji, zwykle jest to 3-5 lat w zależności od procesu oraz liczby etatów. Co więcej, rządowe ulgi na robotyzację skracają czas zwrotu z inwestycji.

Po trzecie, odpowiedzialność pracowników za proces transportowy jest przerzucona na system intralogistyczny, który jest przewidywalny i nie popełnia błędów ludzkich, np. wynikających ze zmęczenia.

Po czwarte oszczędza czas.

Poniżej przedstawiamy jak prowadzimy Klienta przez proces wdrożenia systemu intralogistycznego w Etisoft Smart Solutions.

 • operatorom, których powtarzalne czynności logistyczne można zautomatyzować i zaangażować w bardziej ambitne zadania,
 • kierownikom, dla których system może automatycznie wygenerować raporty i statystyki dzięki zgromadzonym danym.

Wózki samojezdne AGV – poznaj kolejne kroki wdrożenia

wózki samojezdne AGV

1. Analiza biznesowa i konsultacja.

Realizację każdego projektu rozpoczynamy od dokładnej analizy biznesowej procesów logistycznych poprzez przeprowadzenie konsultacji. Najpierw tworzy się koncepcję usprawnienia działania przedsiębiorstwa lub rozwiązania problemu z jakim ono się zmaga. Podczas wspólnej pracy zarówno analityków naszej firmy, jak i Klienta określane są cele biznesowe, wymagania procesowe, potrzeby i priorytety logistyczne, ale także ograniczenia wynikające z istniejącego procesu. Analiza ta zostaje zawarta w formie konspektu projektu. Nasi specjaliści pomagają Klientowi usystematyzować i wyodrębnić te procesy, które nadają się do automatyzacji.

2. Analiza przedwdrożeniowa.

W dalszym kroku następuje projektowanie systemu według wcześniej zdefiniowanych założeń funkcjonalnych. W tym celu przeprowadza się zaawansowane symulacje numeryczne odwzorowujące projektowane procesy logistyczne w danym zakładzie produkcyjnym lub magazynie.

Tego typu symulacje systemów intralogistycznych wykonywane są w specjalistycznych środowiskach symulacyjnych tj. np. FlexSim. Pozwala ona m.in. na:

 • wizualizację uszytego na miarę rozwiązania,
 • numeryczne wyznaczenie wskaźników wydajnościowych,
 • wskazanie ryzyk projektowych (np. wąskie gardła),
 • wstępny audyt zastosowanych systemów safety.
wózki samojezdne AGV

3. Uzasadnienie biznesowe.

Na tym etapie definiuje się mierzalne korzyści, jakie przyniesie wdrożenie rozwiązania, tj.

 • Kalkulacja ROI (Return On Investment).
 • Liczenie kosztów alternatywnych, tj. wykorzystywany obecnie sprzęt, liczba etatów, dyspozycyjność.
 • Określenie warunków, w których system przekłada się na dochody firmy.

Od wdrożenia po test akceptacyjny (SAT)

4. Wdrożenie.

Najważniejszym etapem w całym procesie, wymagającym dużego zaangażowania oraz ścisłej współpracy zespołu projektowego i Klienta jest wdrożenie systemu. Prócz produkcji wszystkich komponentów systemu świadczymy również kompleksowe usługi wdrożeniowe i szkolenia.

Wdrożenie systemu kończy się zawsze testem akceptacyjnym (SAT – Site Acceptance Testing), który obejmuje wszystkie elementy procesu, testy efektywności i dostarczonej infrastruktury.

wózki samojezdne AGV

Na tym etapie wdrożenia:

 • Ustala się zespół projektowy (po stornie dostawcy oraz po stronie Klienta).
 • Tworzy się harmonogram wdrożenia oraz budżet.
 • Integruje się system intralogistyczny z istniejącymi systemami u Klienta.
 • Nadzoruje się realizację w wymiarze czasu i budżetu.
 • Prowadzi się niezbędną dokumentację projektową.

5. Monitorowanie.

Po wdrożeniu w pełni funkcjonalnego systemu intralogistycznego u Klienta, w związku ze świadczoną gwarancją prowadzimy okresowe przeglądy systemu, w ramach którego:

 • Regularnie nasz specjalista loguje się do systemu online i upewnia się, czy system działa poprawnie.
 • Ewidencjonujemy liczbę przewiezionych jednostek logistycznych (np. palet).
 • Wyciągamy medianę i średni czas przyjęcia zlecenia transportowego (od wywołania do przyjęcia przez robota).
 • Wyciągamy medianę i średni czas realizacji misji transportowej (od wywołania do zakończenia zlecenia).

6. Wsparcie powdrożeniowe.

Klient po uruchomieniu systemu otrzymuje darmowy 10-dniowy okres wsparcia inżynierów Etisoft Smart Solutions o podwyższonej gotowości do świadczenia bezpośredniego wsparcia powdrożeniowego.

Wszystkie szczegóły negocjujemy indywidualnie podczas formułowania umowy dotyczącej wdrożenia systemu. Istnieje również opcja zawarcia umowy SLA (Service Level Agreement).

7. Serwis.

W zależności od umowy świadczymy różne formy wsparcia powdrożeniowego – od opieki gwarancyjnej poprzez serwis, aż po asystę techniczną 24/7.

Wśród usług serwisowych, które możemy zaproponować naszym klientom na etapie tworzenia umowy znajdują się m.in.:

 • Asysta telefoniczna z opcją 24h/7.
 • Portal helpdesk.
 • Konieczne naprawy gwarancyjne.
 • Kwartalne przeglądy techniczne i serwis.
 • Niewielka rozbudowa softwarowa systemu pod Klienta.
 • Generowanie analiz i raportów.

Nasze doświadczenie projektowe pozwala nam przedstawić zasadność wdrożenia naszych rozwiązań, podpartą rzeczywistymi danymi Klientów, którzy z pomocą naszych wdrożeń wykazali zyski. Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami!

Podobne artykuły

Back to top