Roboty mobilne, trendy w magazynach

Roboty mobilne i nie tylko. Nowe technologie w magazynie. Nasz ekspert o trendach na dziś i jutro

3 paź 2023 - Olaf Dudek

Poniższy tekst został przygotowany na prośbę magazynu Logistyczny.com. Wypowiedzi naszego eksperta we fragmentach zostały wykorzystane w tekście: Trendy na dziś i jutro (logistyczny.com) Olaf Dudek z Etisoft Smart Solutions o tym jak systemy AGV/AMR i nie tylko mogą zmieniać obszary magazynowe, co wpływa na wykorzystanie inteligentnych rozwiązań i w jakim kierunku zmierzają zmiany. Jak więc roboty mobilne i inne inteligentne technologie mogą zmienić naszą pracę?

Roboty mobilne jako jeden z elementów automatyzacji pracy magazynów

W ciągu ostatnich kilku lat Polska stała się świadkiem i uczestnikiem znacznego postępu w dziedzinie nowoczesnych technologii stosowanych w magazynach. Firmy coraz częściej wykorzystują systemy informatyczne i technologie automatyzacji, aby usprawnić zarządzanie i operacje magazynowe.

W ramach cyfryzacji, magazyny stosują różne oprogramowanie do zarządzania zapasami. To np. systemy klasy WMS (Warehouse Management System), które umożliwiają monitorowanie i optymalizację ruchu towarów w magazynie. Systemy WMS pozwalają na śledzenie położenia towarów, zarządzanie stanami magazynowymi, planowanie i monitorowanie zamówień oraz optymalizację układu magazynu.

Automatyzacja procesów magazynowych obejmuje zastosowanie technologii takich jak:

 • roboty mobilne,
 • regały automatyczne,
 • sortery,
 • systemy pick-by-light
 • pick-by-voice.

Pomagają one w szybkim i precyzyjnym przemieszczaniu towarów oraz kompletacji zamówień. Te technologie mogą przyspieszyć procesy magazynowe, zwiększyć efektywność i ograniczyć ryzyko popełnienia błędów.

roboty mobilne transport palet

Wiele firm w Polsce zainwestowało w te technologie. Automatyzacja i cyfryzacja procesów magazynowych stają się coraz bardziej powszechne. Przedsiębiorstwa zdają sobie bowiem sprawę, że mogą one przynieść wiele korzyści, takich jak większa wydajność, precyzja i oszczędność kosztów. Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie magazyny w Polsce są w pełni zautomatyzowane. Niektóre mniejsze firmy mogą mieć ograniczone zasoby i mogą nie być w stanie w pełni zaimplementować zaawansowanych technologii. Niemniej jednak, trend w kierunku cyfryzacji i automatyzacji jest coraz silniejszy. Można się więc spodziewać, że będzie się rozwijać w polskich magazynach w przyszłości.

Czy wiesz, jak zorganizować transport w nowoczesnym przedsiębiorstwie? Sprawdź!

Co w największym stopniu wpływa na podejmowanie decyzji o wykorzystaniu w magazynach  inteligentnych rozwiązań? Charakter procesów, skala operacji, problemy rynku pracy, inne czynniki?

Charakter procesów magazynowych ma duże znaczenie. Jest on bowiem zależny od potrzeb klientów, które na przestrzeni ostatnich lat dość szybko się zmieniają. Przykładem może być branża e-commerce, gdzie rośnie liczba zwrotów w stosunku do liczby zamówień. Jeśli magazyn zajmuje się dużą liczbą zamówień i operacji, a procesy są skomplikowane, inteligentne rozwiązania mogą przynieść większe korzyści.

Im większy magazyn, tym bardziej niezawodnego działania potrzebuje

Skala operacji magazynowych ma wpływ na decyzję o wykorzystaniu inteligentnych rozwiązań. Duże magazyny, centra logistyczne i przedsiębiorstwa o rozbudowanej infrastrukturze magazynowej często inwestują w technologie automatyzacji. Uważają bowiem, i słusznie, że mogą one przynieść znaczne korzyści w zakresie:

 • oszczędności czasu i kosztów,
 • optymalizacji przestrzeni magazynowej
 • obsługi większej liczby zamówień.

Sytuacja na rynku pracy może mieć duże znaczenie. W przypadku braku siły roboczej, wysokich kosztów zatrudnienia lub trudności w rekrutacji pracowników, firmy mogą zdecydować się na automatyzację procesów.

Przedsiębiorstwa często decydują się na inteligentne rozwiązania w celu zwiększenia swojej efektywności i konkurencyjności. Przedsiębiorstwa chcą dostosować się do dynamicznych wymagań rynku i zapewnić sobie przewagę nad konkurencją.

Przeczytaj, czego potrzebują autonomiczne roboty mobilne!

Przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu inteligentnych rozwiązań, firmy przeprowadzają analizę kosztów i oceniają potencjalny zwrot z inwestycji. Inwestycje w technologie automatyzacji mogą być kosztowne. Przedsiębiorstwa starają się więc ocenić, czy korzyści przewyższają koszty i czy inwestycja jest opłacalna w dłuższej perspektywie.

Oczywiście, istnieją także inne czynniki, takie jak dostępność technologii, strategia firmy, regulacje prawne czy wymogi klientów. Również one mogą wpływać na decyzję o wykorzystaniu inteligentnych rozwiązań w magazynach. Każde przedsiębiorstwo podejmuje decyzje w oparciu o swoje własne potrzeby, cele i możliwości.

Czy możemy mówić o konkretnym trendzie obecnie realizowanych obiektów magazynowych? Czego on dotyczy?

Jednym z głównych trendów w realizacji obiektów magazynowych jest rosnące wykorzystanie automatyzacji i robotyzacji. Firmy inwestują we wspomniane zaawansowane systemy magazynowe, takie jak roboty magazynowe, roboty AGV i AMR (Automated Guided Vehicle i Autonomous Mobile Robot) oraz systemy sortowania.

Ekologia i sztuczna inteligencja (AI). Zwiększenie wydajności, ale i zrównoważone zarządzanie

Trend ekologiczny jest również coraz bardziej widoczny w realizowanych obiektach magazynowych. Firma o odpowiedzialnym podejściu do środowiska stawia na zrównoważone rozwiązania, takie jak energooszczędne systemy oświetleniowe, instalacje fotowoltaiczne, odzyskiwanie energii czy recykling. Ponadto, coraz częściej buduje się magazyny zielone, które wykorzystują materiały o niskim wpływie ekologicznym i promują zrównoważony rozwój.

Wózki AGV – organizacja transportu w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Sprawdź, jak zwiększyć wydajność!

Wprowadzenie analizy danych i sztucznej inteligencji (AI) jest kolejnym istotnym trendem. Obiekty magazynowe wykorzystują zaawansowane systemy zarządzania magazynem (WMS) oraz technologie sztucznej inteligencji do analizowania danych dotyczących zapasów, przewidywania popytu, optymalizacji układu magazynu i podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Dzięki temu magazyny stają się bardziej efektywne, adaptacyjne i lepiej dostosowane do zmieniających się warunków rynkowych.

Przedsiębiorstwa inwestują w nowoczesne rozwiązania

Warto zaznaczyć, że te trendy nie są wyłącznie specyficzne dla Polski, ale obserwowane są na całym świecie. Pozwalają one na zwiększenie wydajności, zrównoważone zarządzanie magazynami i wykorzystanie potencjału analizy danych. Celem tych trendów jest poprawa efektywności, precyzji i zrównoważonego rozwoju operacji magazynowych.

Wartość polskiego rynku e-commerce szacowano w 2022 roku na ok. 90-110 mld zł. Czy branża e-commerce jest i będzie głównym motorem napędowym do wprowadzania nowoczesnych technologii w magazynach?

Wydaje się, że branża e-commerce jest obecnie i będzie w przyszłości głównym motorem napędowym wprowadzania nowoczesnych technologii w magazynach. Jej ogromny wzrost i rozwój stawia przed magazynami wyzwania związane z obsługą zwiększonego popytu i różnorodnością produktów. Ma na to wpływ w dużej mierze aspekt personalizowania produktów dla klientów oraz swoboda zamawiania i zwracania produktów.  Firmy e-commerce potrzebują innowacyjnych rozwiązań, aby efektywnie obsłużyć zamówienia i zapewnić wysoką jakość usług. Wspomniane technologie takie jak roboty magazynowe, systemy sortowania czy analiza danych i sztuczna inteligencja są kluczowe. Zwiększają one wydajność, precyzję i elastyczność magazynów e-commerce, pozwalając im osiągnąć konkurencyjną przewagę na rynku.

Czy wszystkie obszary podlegają wprowadzaniu innowacji technologicznych? Która ze stref magazynowych jest najbardziej podatna na rozwój i dlaczego?

Nie wszystkie obszary magazynowe podlegają równemu stopniowi wprowadzania innowacji technologicznych. Obszary, które są najbardziej podatne na rozwój, to te, które wymagają większej optymalizacji, automatyzacji i precyzji, takie jak kompletacja zamówień, sortowanie towarów oraz zarządzanie zapasami. Obszar kompletacji zamówień jest szczególnie podatny na innowacje. Dzieje się tak ze względu na duże zapotrzebowanie na szybką i dokładną obsługę zamówień w e-commerce.

Kierunek na przyszłość? Roboty mobilne, RFID, a nawet drony

Strefy sortowania są również podatne na rozwój, aby przyspieszyć i usprawnić proces segregacji i przepływu towarów. Obszary zarządzania zapasami są ważne dla optymalnego wykorzystania zasobów i minimalizacji kosztów. Sprawia to, że są one podatne na wprowadzanie nowych technologii.

W jakim kierunku podąża zarządzanie procesami magazynowymi? Jakich rozwiązań można się spodziewać w ciągu najbliższych kilku lat?

Zarządzanie procesami magazynowymi podąża w kierunku coraz większej cyfryzacji, automatyzacji i wykorzystania zaawansowanych technologii. Oczekuje się, że w najbliższych latach będziemy obserwować dalszy rozwój robotów magazynowych i robotów mobilnych, współpracujących z ludźmi. Przewidywane są również innowacyjne rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Pozwolą one bowiem na bardziej precyzyjne prognozowanie popytu, optymalizację zapasów i planowanie tras. Wzrost znaczenia dronów w dostawach może przynieść zmiany w procesach magazynowych, takich jak szybkie kompletowanie zamówień z wykorzystaniem dronów. Wykorzystanie technologii Internetu Rzeczy (IoT) i systemów RFID pozwoli na lepsze śledzenie i zarządzanie towarem w czasie rzeczywistym. Rozwój technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości może wprowadzić innowacje w szkoleniach pracowników magazynowych oraz optymalizacji układu magazynu.

Roboty mobilne Etisoft Smart Solutions – udane wdrożenie

Wzrastające znaczenie e-commerce i wymagania klientów sprawią, że będą rozwijane rozwiązania związane z personalizacją zamówień oraz szybką realizacją dostaw, takie jak automatyczne systemy pakowania i roboty dostawcze. Magazyny mogą również wykorzystywać technologie związane z zrównoważonym rozwojem, takie jak energia słoneczna czy magazyny o niskim śladzie węglowym. Ostatecznie, rozwój technologii i innowacji w zarządzaniu procesami magazynowymi będzie się koncentrował na zwiększeniu wydajności, precyzji, elastyczności i zrównoważonego rozwoju.

Proszę o krótki opis projektu, który Państwa firma zrealizowała i jakie wymierne korzyści osiągnął Państwa klient.

Jednym z ciekawszych projektów jaki został zrealizowany przez Etisoft Smart Solutions to system automatycznej dystrybucji surowców i produktów gotowych pomiędzy linią produkcyjną a magazynem za pomocą floty pojazdów typu AGV.

Celem projektu było wyeliminowanie transportu ręcznego na całej hali produkcyjnej przedsiębiorstwa produkującego oświetlenie do samochodów.

Automatyczny transport palet – system oparty o roboty mobilne AGV/AMR. Jak to zrobiliśmy w Lumileds? Przeczytaj!

Wdrożony z powodzeniem w 2020 r. system składa się z floty 6 pojazdów oraz z systemu zarządzania ruchem floty i zlecania misji – IntraFleet. System transportuje ładunki na paletach EUR1 w trzech typach misji:

 • transport surowców do 17 linii produkcyjnych,
 • odbiór produktów gotowych
 • odbiór surowca niewykorzystanego z tych linii.

System osiąga maksymalną wydajność transportu do 40 palet na godzinę, a od czasu wdrożenia zostało przetransportowanych blisko 200 000 palet!

Zastosowanie robotyki mobilnej do automatycznej dystrybucji towarów i obsługi magazynów jest odpowiedzią na potrzebę elastyczności i skalowalności. Poprzednie odpowiedzi na pytania wskazywały na pewien rozwijający się trend w automatyzacji i cyfryzacji magazynów. Cieszymy się, że również nasza firma idzie nie tylko zgodnie z tym kierunkiem. Pomagamy go rozwijać na większą skalę i przedstawiać realne korzyści dla przedsiębiorstw. Z uwagi na sytuację na rynku pracy oraz rozwój firm i ich potrzeby magazynowania sprecyzowaliśmy i zrealizowaliśmy cel, dzięki któremu poprawiły się wewnętrzne wskaźniki przedsiębiorstwa. Przełożyły się one na jakość, niezawodność i szybkość realizowanych zamówień do klientów.


Chcesz zautomatyzować swój magazyn? Spytaj o ofertę!


Zdjęcie główne: Freepik

Podobne artykuły

Back to top