Automatyzacja drukowania i naklejania etykiet – jedna z 5 korzyści ze stosowania automatycznego aplikatora etykiet

10 mar 2022 - Michał Wąs

Automatyzacja procesu drukowania i naklejania

Korzyścią płynącą z automatyzacji procesu drukowania i naklejania etykiet jest niewątpliwie możliwość optymalizacji procesu aplikacji etykiet na liniach produkcyjnych. Aby zapewnić pełną kontrolę na procesem naklejania etykiet możemy zastosować urządzenia Label-Aire 3138NV z nowym mechanizmem drukującym Zebra ZE511/521.

Urządzenie to może zostać zintegrowane z innymi elementami linii produkcyjnej lub nawet działające w sposób automatyczny lub półautomatyczny. Uwzględnienie takiego systemu znakowania w nowo projektowanych liniach produkcyjnych lub dodanie go do już istniejących przy przeprowadzaniu akcji modernizujących i reorganizacyjnych wpłynie znacząco na efektywność procesu.

Bezpieczeństwo

Prawidłowo wdrożony automatyczny proces znakowania etykietą zagwarantuje również bezpieczeństwo znakowania,  a tym samym brak pomyłek.  Daje nam bowiem gwarancję poprawności naniesionych indywidualnych danych na każdy produkt. Dodatkowym wsparciem jest system sygnalizacji błędów aplikatora. Dostarczy informacji np. o nieoznaczonym produkcie lub ostrzeże przed niskim poziomem materiałów eksploatacyjnych (etykiet i taśmy termotransferowej).

Automatyczny aplikator etykiet wspiera również bezpieczeństwo pracowników  

W trakcie normalnej pracy automatyczne urządzenia drukujące Label-Aire 3138NV nie wymagają ingerencji operatora.  Mogą kooperować z maszynami i procesami wysokiego ryzyka. Towarzystwo robotów, systemów pneumatycznych, wirujących i transportujących w zamkniętych i niebezpiecznych strefach nie stanowi problemu pozwalając na automatyczne dostarczanie kompletnie oznaczonego produktu nie narażając pracowników na przebywanie w obszarach niebezpiecznych.

Wymierne oszczędności

Systemy P&A i automatyczne aplikatory etykiet w sposób skuteczny wykonają operacje znakowania uwalniając pracowników do wykonywania innych czynności.

Prawidłowo sparametryzowane urządzenie przez 24 godziny w ciągu dnia i 7 dni w tygodniu będzie mogło wykonywać powierzoną czynność pozwalając w łatwiejszy sposób zaplanować kolejne zlecenia produkcyjne. Ominą nas zatem ewentualne absencje osobowe w obszarze etykietowania, a tym samym związane z tym koszty. Wbudowane narzędzia analityczne w mechanizmach drukujących Zebra ZE511 i ZE521 pozwalają przewidywać i planować czynności konserwacyjne, co eliminuje niespodziewane przestoje. Wszystkie te elementy generują wymierne oszczędności.

Automatyzacja procesu drukowania i naklejania etykiet – zwiększenie wydajności

Zastosowanie  jednego lub większej ilości systemów drukująco-aplikujących na linii produkcyjnej wpływa na zwiększenie wydajności produkcyjnej. Automatyzacja procesu drukowania i naklejania etykiet nie spowalnia procesu, lecz wręcz przeciwnie – pozwala uzyskać maksymalną możliwą przepustowość. Najwyższa w tej klasie produktów prędkość drukowania do 18cali/45cm/sek mechanizmów Zebra ZE511 i ZE521 w połączeniu z szybkim siłownikiem aplikatora Label-Aire 3138NV nakładającym etykiety pozwala osiągnąć wysokie wydajności zależne od długości aplikowanych etykiet.

Druk z pliku PDF

Nowe moduły drukujące Zebra ZE511 i ZE521 pozwalają na drukowanie plików w formacie PDF generowanych przez systemy ERP lub systemy znakowania etykietami logistycznymi bez konieczności problematycznego konwertowania ich do języka poleceń drukarki.  Dodatkowo baza dostępnych emulacji języków poleceń innych producentów drukarek termotransferowych umożliwia łatwą migrację z obecnego, nieraz przestarzałego rozwiązania sprzętowego do nowych mechanizmów Zebra serii ZE5X1.

Etisoft ma na koncie wdrożenia powyższego rozwiązania tak w Polsce, jak i za granicą. Oferujemy pełne wsparcie w trakcie trwania projektu oraz w okresie posprzedażowym i pogwarancyjnym.  

Jeśli stajesz przed wyzwaniem związanym z automatyzacją procesu drukowania i naklejania etykiet

Skontaktuj się z nami!

Podobne artykuły

Back to top