zautomatyzowana intralogistyka1

Zautomatyzowana intralogistyka. 4 elementy z których składa się automatyczny system intralogistyczny. Część I

10 cze 2022 - Bartłomiej Bury

Intralogistyka jest szczególnym przypadkiem logistyki, w której mamy do czynienia z przepływem materiałów oraz informacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Automatyzacja z kolei odnosi się do zastąpienia czynnika ludzkiego urządzeniami do wykonywania powtarzalnych czynności w procesie. Zautomatyzowana intralogistyka – co mamy na myśli? W poniższym artykule przedstawimy 4 główne składowe systemu.

Rozpoczynając automatyzację należy rozdzielić intralogistykę na części pierwsze i zastanowić się nad możliwością zintegrowania dostępnych na rynku maszyn, urządzeń i oprogramowania do obsługi procesów intralogistycznych lub skorzystać z pomocy doświadczonego integratora, tj. Etisoft Smart Solutions.

Do procesów intralogistycznych możemy zaliczyć:

  • Przyjęcie, wydanie i transport materiałów
  • Kompletację zamówień i sortowanie
  • Zarządzanie zapasami
  • Zarządzanie przepływem informacji czy
  • Magazynem.

Do tego niemniej ważnym wyzwaniem jest zarządzanie bezpieczeństwem pracowników, za których odpowiedzialni są menedżerowie zakładu i dział BHP. Warto zauważyć, że zautomatyzowana intralogistyka zwiększa bezpieczeństwo pracy przede wszystkim dlatego, że jest bardziej przewidywalna niż personel. Urządzenia odpowiedzialne za automatyzację procesu, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oraz sprawdzonych praktyk zapewnienia bezpieczeństwa, pracują tak samo, niezależnie od pory dnia. Pracownicy wprost przeciwnie, wraz z upływem czasu, coraz łatwiej się dekoncentrują i są mniej uważni.

Z czego w praktyce składa się system intralogistyczny?

zautomatyzowana intralogistyka

1. Zautomatyzowana intralogistyka, a urządzenie transportujące

Podstawowym elementem zautomatyzowanej intralogistyki są urządzenia, które realizują transport.

a) AGV/AMR

Nowoczesne zakłady coraz częściej decydują się na pojazdy autonomiczne AGV/AMR różnych typów, które współpracują z ludźmi i dostosowują się do warunków panujących w dynamicznym środowisku produkcyjnym. Roboty mobilne dla danego przedsiębiorstwa dobiera się w zależności od stosowanego rodzaju nośnika logistycznego i warunków pracy. Najbardziej popularnym nośnikiem logistycznym jest paleta (IntraBot Lift, IntraBot Fork). Również można spotkać pojemniki KLT (IntraBot Stand), kosze, wózki na kółkach, wagony (IntraBot Tow) lub inne nośniki logistyczne (IntraBot Flat).

Roboty mobilne potrafią zaopatrzyć produkcję w materiały, narzędzia i części. Mogą także odebrać gotowe wyroby lub przewieźć półprodukty do kolejnego etapu procesu technologicznego.

zautomatyzowana intralogistyka

b) Przenośniki

Innym rozwiązaniem są przenośniki. Są to urządzenia transportujące, statycznie zainstalowane na hali fabrycznej lub magazynowej. Mogą przesuwać wyroby grawitacyjnie bez użycia dodatkowej siły nośnej lub napędowo za pomocą rolek albo taśmy z wykorzystaniem elektrycznych układów napędowych. Ten typ rozwiązania, w porównaniu z robotami mobilnymi, zwykle jest tańszy w użytkowaniu jednak mało elastyczny.  W przypadku wdrożenia, potrzeby rozbudowy czy modyfikacji, czas i finanse które należy poświęcić są znaczące.

2. System IT

Część mechaniczna systemu intralogistycznego ma bezpośrednią styczność z fizycznie przemieszczającymi się elementami. Natomiast za przepływające informacje w zakładzie odpowiada część IT. Digitalizacja zakładu, traceability, algorytmy i wyzwalanie misji transportowych to sprawa software’owa, która nadaje kształt i formę systemu intralogistycznego.

a) Menedżer zarządzania flotą robotów mobilnych

Aplikacja do zarządzania AGV/AMR jest nieodłączną częścią systemu, w którym znajdują się roboty mobilne (np. Intrafleet), ponieważ odpowiada za zarządzanie ruchem robotów. Obejmuje między innymi budowanie planu misji transportowych i ciągłą analizę ścieżki misji każdego robota AGV/AMR. Aplikacja pozwala na ciągłe kontrolowanie i optymalizację ruchu robotów w przestrzeni. Ogranicza ryzyko zatrzymania procesu transportowego oraz wystąpienia zatorów do nieunikalnego minimum. Menedżer robotów może być rozpatrywany jako część systemu klasy MFC (Material Flow Control).

zautomatyzowana intralogistyka

b) MES, WMS

Automatyczne wyzwalanie misji transportowych dla urządzeń transportowych jest możliwe dzięki pełnej integracji systemów IT klienta przede wszystkim z systemem klasy MES (Manufacturing Execution System), który odpowiada za komunikację i informowanie obszaru produkcji. Automatyzacja systemu intralogistycznego z wykorzystaniem autonomicznych robotów jest kolejnym krokiem w stronę IIoT (Industrial Internet od Things), ponieważ wymaga połączenia urządzeń i zbierania informacji w czasie rzeczywistym.

Inną klasą systemu IT jest WMS (Warehouse Management Software), czyli oprogramowanie do zarządzania zapasami i przepływem materiałów w magazynie. Można rozszerzyć tę klasę systemu o moduł umożliwiający ewidencjonowanie i przygotowanie do wysyłki gotowych produktów.

Jeśli zastanawiasz się czy zautomatyzowana intralogistyka sprawdzi się w Twoim przedsiębiorstwie…

Skontaktuj się z nami!

W drugiej części artykułu skupimy się na niezbędnej infrastrukturze oraz usługach dodatkowych.

Podobne artykuły

Back to top