Etisoft ponownie z certyfikatem HR Najwyższej Jakości!

14 mar 2024 - Joanna Heler-Kończakowska

Etisoft po raz trzeci znalazł się w gronie firm wyróżnionych certyfikatem HR Najwyższej Jakości przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. To prestiżowe wyróżnienie jest dowodem na nasze zaangażowanie w doskonalenie procesów HR i dbałość o dobrostan pracowników.

Certyfikaty są przyznawane raz w roku w ramach badania ankietowego obejmującego całość procesów HR oraz po analizie wybranego projektu HR. Przeczytajcie, jaki to był projekt 👉

W ubiegłym roku skupiliśmy się na projekcie wellbeingowym, który miał na celu wspieranie równowagi między życiem zawodowym a osobistym naszych pracowników. To przede wszystkim gotowość do dzielenia się płynącymi z jego realizacji wnioskami została uwzględniona przez podczas certyfikacji.

Do realizacji projektu wykorzystywaliśmy różnorodne narzędzia, aby jak najpełniej zbudować świadomość w tym obszarze. Naszymi doświadczenia i wnioski przekazujemy innym członkom PSZK, aby pomóc im podejmować bardziej świadome działania związane z dobrostanem pracowników.

HR Najwyższej Jakości dyplomPowstałe w ten sposób lessons learned wspiera również nas samych – wiemy co robić, aby w przyszłości trafnie dopasować propozycje kierowane do pracowników.

Certyfikat „HR Najwyższej Jakości” to potwierdzenie, że nasze działania są dobrze oceniane. Wspólnie z innymi nagradzanymi pracodawcami wyznaczamy trendy i promujemy wysokie standardy zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Dziękujemy PSZK za to wyróżnienie, które motywuje nas do dalszego doskonalenia i dbania o naszych pracowników.

Podobne artykuły

Back to top