ecovadis

Etisoft z brązowym medalem EcoVadis!

30 maj 2022 - Joanna Heler-Kończakowska

Etisoft został sklasyfikowany przez EcoVadis – czołową globalną agencję ratingową zajmującą się oceną działań i praktyk przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W efekcie audytu zostaliśmy uhonorowani brązowym medalem – dziękujemy!

Nasza firma była oceniana w zakresie działań środowiskowych, społecznych, etyki działania oraz łańcucha dostaw. Ocena dokonana przez EcoVadis to potwierdzenie skuteczności i poprawności naszych działań i kierunku w jakim podążamy.

ecovadis

Jako firma – w codziennej działalności – podejmujemy działania wspierające zrównoważony rozwój tak pracowników, jak – w ujęciu globalnym – mającym istotny, długofalowy wpływ na otaczające nas środowisko czy relacje biznesowe. Mamy długą historię i z dumą wykazujemy się uczciwością i przejrzystością działania, uważając odpowiedzialne zarządzanie za niezbędną wartość korporacyjną.  Wykorzystujemy je do budowania lepszej, bezpiecznej przyszłości, poprawy jakości i komfortu życia i pracy – podkreśla Michał Majnusz, prezes Etisoft Sp. z o.o.

EcoVadis to cieszący się zaufaniem międzynarodowy system certyfikacji powszechnie akceptowany i uznawany przez międzynarodowe marki. Ocena działań powstaje w oparciu o międzynarodowe standardy, takie jak 10 Zasad ONZ Global Compact, konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy czy normę ISO 26000. Wyniki publikowane na platformie EcoVadis pozwalają potencjalnym klientom na ocenę dostawcy, a ocenianym – na ciągłe monitorowanie wdrożonych praktyk CSR i zarządzanie nimi.

O tym co w zeszłym roku zrobiliśmy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w obszarze CSR można przeczytać w raporcie rocznym Etisoft.

Podobne artykuły

Back to top