roboty mobilne transport palet

Automatyczny transport palet – system oparty o roboty mobilne AGV/AMR

19 maj 2022 - Jarosław Hławiczka

Transport wewnętrzny, jego ciągłość, to najważniejszy element w procesie produkcji i magazynowania. Automatyczny transport palet przeznaczony jest dla środowisk produkcyjnych i magazynowych, w których standardowym nośnikiem logistycznym jest paleta.

Obecna praktyka biznesowa wskazuje  na konieczność optymalizacji poprzez zastosowanie automatyzacji i robotyzacji w procesach produkcyjnych i logistycznych, czyli między innymi urządzeń autonomicznego transportu wewnętrznego. Aspekt ten staje się obecnie kluczowym czynnikiem konkurencyjności , dlatego też uwidacznia się obecnie trend rozwoju związany z tym zagadnieniem i koncentracją na inteligentnych rozwiązaniach w łańcuchu dostaw i odbiorów. W większości przypadków procedury dotyczące procesów zachodzących w obszarze produkcji czy wewnątrz magazynu ulegną drastycznej zmianie i w wielu kwestiach człowiek zostanie zastąpiony przez maszynę. Ma to na celu między innymi wyeliminowanie wysokich kosztów pracy, rotacji pracowników, redukcję pomyłek i wypadków.

automatyczny transport palet

Analizując proces transportu wewnętrznego  należy pamiętać, że zastosowanie rozwiązań autonomicznych umożliwia skrócenie czasu procesu, wzrost jego produktywności oraz wygenerowanie oszczędności. Konfiguracja autonomicznych robotów umożliwia automatyzację dostaw. Ma to bezpośredni wpływ na produktywność całego procesu produkcyjnego i magazynowego. Jednym z elementów systemu jest wprowadzenie integracji komunikacyjnej, co zwiększa efektywność przepływu informacji i  minimalizuje błędy w pobraniach ładunków, pustych przebiegach wózków oraz ich zbędne ruchy.

Automatyczny transport palet – Etisoft jako projektant, producent i integrator systemu

Wdrożenie autonomicznego transportu to szereg korzyści i oszczędności operacyjnych w procesach logistycznych. Warto sobie uświadomić, że sprawne i świadome jego zaimplementowanie, w stosunkowo niedługim czasie zostanie zrekompensowane. Może też pozytywnie wpłynąć na realizację innych procesów w całym łańcuchu dostaw.

Jednym z takich dedykowanych rozwiązań jest nagrodzony i wyróżniony autorski System Automatycznego Transportu Palet Etisoft oraz Etisoft Smart Solutions oparty o własnej konstrukcji roboty mobilne IntraBot Lift 550.

automatyzacja transportu palet

Posiadając kompetencje jednocześnie jako projektant, producent oraz integrator systemów intralogistycznych dostarczamy kompletne rozwiązania dla  logistyki wewnętrznej.

Nasze autorskie rozwiązania są sprawdzone i gwarantują bezpieczeństwo pracy pracownikom na tej samej przestrzeni produkcyjnej czy magazynowej. System intralogistyczny skonfigurowany jest pod potrzeby klienta w taki sposób, aby odzwierciedlał przepływy logistyczne i zapewniał kompleksową obsługę transportu. Dotyczy to zarówno pojedynczych,  jak i wielu punktów logistycznych. Został on wyposażony w zaawansowane funkcje nadzoru ruchu umożliwiające współpracę robotów mobilnych przy wykonywaniu zadań intralogistycznych.

Projektując nasz automatyczny transport palet duży nacisk położyliśmy przede wszystkim na wstępne etapy wdrożenia tj. etap projektowy systemu intralogistycznego. Składa się na niego między innymi symulacja procesu w oprogramowaniu FlexSim, projekt niezbędnej infrastruktury, a także wstępny audyt bezpieczeństwa funkcjonowania systemu. 

Zakłada się również maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury zakładu produkcyjnego lub magazynu, bez konieczności dokonywania znaczących zmian.

Najważniejsze cechy systemu

 • Automatyzacja procesu transportu palet w zakładzie
 • Autonomiczny transport ładunków do 550 kg
 • W pełni kompatybilny z dostępną infrastrukturą przeznaczoną dla palet
 • Głęboka integracja z systemami IT np. generowanie misji w oparciu o potrzeby produkcyjne
 • Zaawansowane algorytmy kontrolera ruchu robotów w zadaniach intralogistycznych
 • Bezobsługowa eksploatacja np. automatyczne ładowanie baterii
 • Aktywny i pasywny system bezpieczeństwa, np. wykrywanie załadowanych palet
 • Możliwość dostosowania do wymagań klienta np. interfejsy mechaniczne, szerokość ścieżek dla ruchu robotów
 • Doskonała manewrowość robotów np. ruch obrotowy i dwukierunkowy
 • Pełna kontrola wszystkich rozwiązań zawartych systemu przez dostawcę

Przykładowe zastosowania

W halach produkcyjnych:

 • dostarczanie komponentów do produkcji
 • odbiór gotowych produktów/półproduktów z produkcji i transport do strefy magazynowania lub wysyłki
 • dostawa i odbiór narzędzi i surowców do maszyn
 • odbiór śmieci i wywóz do odpowiedniej strefy.

W obszarze logistyczno-magazynowym:

 • transport produktów i towarów z i do magazynu
 • transport pomiędzy strefami kompletacji i magazynami buforowymi (supermarketami)
 • porządkowanie środków transportowych w magazynach i supermarketach
 • inne czynności transportowe wewnątrz hal produkcyjno-magazynowych.

Etisoft zapewnia:

 • analizę przedwdrożeniową                       
 • zaprojektowanie całego systemu
 • symulację i wirtualne wdrożenie
 • wdrożenie systemu intralogistycznego
 • obsługę serwisową
 • pomoc w finansowaniu inwestycji

oraz gwarantuje bezpieczeństwo:

 • procesów klienta (analiza przedwdrożeniowa, symulacje w środowisku FlexSim)
 • robotów i ludzi (systemy bezpieczeństwa, normy i certyfikaty, renomowani dostawcy)
 • wdrożenia (zespół doświadczonych inżynierów, testowanie, wdrożenie, monitorowanie, zewnętrzne audyty bezpieczeństwa, wsparcie techniczne oraz sprzęt zastępczy)
 • finansowe (stabilna firma o ugruntowanej pozycji na rynku, rozpoznawalne i wiarygodna marka Etisoft, ponad 25 -letnie doświadczenie, działające wdrożenia).

Na przełomie 2019/2020 roku firma Etisoft zrealizowała projekt dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, potentata w branży automotive o światowym zasięgu działania.

Poniżej rekomendacja naszego klienta:

Dariusz Pięta, wiceprezes Zarządu Lumileds Poland SA

Potwierdzamy wdrożenie zintegrowanego systemu intralogistycznego bazującego na flocie 6 współpracujących ze sobą robotów mobilnych typu AMR/AGV w zakładzie produkcyjnym Lumileds Poland SA w Pabianicach przez firmę Etisoft Sp. z o.o.

Dostarczony system spełnia nasze wymagania funkcjonalne i wydajnościowe. Miesięcznie system w sposób autonomiczny przewozi kilka tysięcy palet w trybie trzyzmianowym. Funkcjonowanie systemu pomaga rozwijać optymalizację procesów produkcyjnych i jego dalszą integrację z funkcjonującymi u nas systemami informatycznymi. Powyższe umożliwiło redukcję pracochłonności i kosztów zatrudnienia w zakresie logistyki wewnętrznej.

Czy system intralogistyczny może usprawnić procesy logistyczne w Twoim zakładzie?

Zapytaj!

Zobacz również:

Systemy AGV

Podobne artykuły

Back to top