Sitodruk a ekologia w procesie produkcyjnym

30 sty 2024 - Mateusz Skowron

Działania proekologiczne to codzienność, z którą muszą zmierzyć się wszystkie obecne na rynku firmy. Zmiany klimatyczne to nie tylko trend, a rzeczywistość. Odpowiedzialność za nią ponosi zarówno każdy z nas, jak i organizacje, których metody działania muszą zostać dopasowane do dzisiejszych standardów. Każda firma wchodząca w skład Grupy Etisoft mierzy się z własnymi wyzwaniami, by wyznaczyć nową jakość, której oczekują świadomi klienci. W jaki sposób radzi sobie ze zmianami specjalizująca się w sitodruku Drukarnia Graffiti? Dzisiejszy artykuł pozwoli tę kwestię przybliżyć.

Dla przemysłowej drukarni Graffiti, specjalizującej się w produkcji płyt czołowych i paneli kontrolnych, zachowanie standardów środowiskowych od lat jest ważnym aspektem działalności. Szereg prowadzonych działań ma na celu nie tylko zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów. Również kreowanie ekologicznej kultury współpracy z dostawcami i klientami. Na działania ekologiczne spoglądamy holistycznie – okazji wypatrujemy na wielu płaszczyznach, nie zapominając także o codziennych przyzwyczajeniach.

Sitodruk produkcja

Produkcja sitodrukowa z poszanowaniem środowiska naturalnego

Za cel stawiamy sobie wytwarzanie naszych produktów z poszanowaniem środowiska naturalnego i w zgodzie z prawem chroniącym go poprzez identyfikację aspektów środowiskowych, przeciwdziałanie lub łagodzenie ich skutków. Ostatnie inwestycje z obszaru sitodruku zostały oparte na technologii suszenia w zimnym świetle UV. Technologia ta nie tylko gwarantuje skuteczność, ale także nie emituje szkodliwych substancji do powietrza. Produkcję planujemy kolejkując produkty w ramach jednej grupy technologicznej, co przekłada się na redukcje emisji, odpadu i przestojów.

Inwestycje w park maszynowy – nawet do 5 tys. gotowych detali na dobę!

Działania związane szeroko z pojęciem „zarządzanie jakością” pozwalają sukcesywnie i skutecznie minimalizować odpad produkcyjny. Wprowadzane usprawnienia mają zatem nie tylko korzyści ekologiczne (mniejsza emisja), ale również ekonomiczne. Zmniejsza bowiem koszty związane z utylizacją odpadów oraz marnowaniem surowców. Samo środowisko pracy jest systematycznie monitorowane pod względem hałasu i obecności substancji chemicznych. Wprowadzony standard 5S minimalizuje awarie, poprawia ogólną czystość stanowisk roboczych i efektywność produkcji.

sitodruk maszyna na produkcji

Transport i logistyka

Kolejnym obszarem, który podlega ciągłym usprawnieniom pod kątem ekologii są transport i logistyka. Surowce i produkty dostarczane zarówno wewnątrz sieci dostawców, jak i bezpośrednio do klientów podróżują w oparciu o dokładnie zaplanowane trasy. Uwzględnia one zaopatrywanie produkcji w niezbędne surowce oraz zapotrzebowanie klientów na zamówione materiały drukowane. Dążenie do stałego harmonogramu tras i ich optymalizacja znacząco przekłada się na obniżenie emisji CO2.

Przywiązanie do zasady unikania marnotrawstwa przejawia się nie tylko w wydawaniu wyrobów/surowców zgodnie z zasadą FIFO. Także w elastycznym podejściu do budowy stanów magazynowych. Bierzemy pod uwagę sezonowość wysokości zamówień – w okresie niskim produkujemy możliwe do przewidzenia ilości zapowiadane w sezonie wysokim. Taka strategia eliminuje opóźnienia związane z produkcją i ułatwia rozsądne planowanie transportów. Jedno i drugie minimalizuje wpływ firmy na środowisko naturalne, niwelując potrzebę wysyłania dodatkowych aut z towarem lub uruchamiania dodatkowej produkcji.

Gospodarka odpadami

Proces unieszkodliwiania odpadów to kluczowy element strategii ekologicznej Drukarni Graffiti. Zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji, odpady segregujemy i przechowujemy w wyznaczonych pojemnikach. Firma prowadzi selektywny zbiór odpadów. Przekazujemy je firmom zewnętrznym, posiadającym niezbędne zezwolenia na ich zagospodarowanie. Systematyczne monitorowanie procesu gromadzenia odpadów pozwala na ciągłe doskonalenie działań firmy w tym obszarze, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.

Z satysfakcją przyglądam się, jak Drukarnia Graffiti podejmuje działania na rzecz ekologii. Nasze starania w zakresie efektywności produkcji i minimalizacji jej wpływu na środowisko mają kluczowe znaczenie dla naszych wartości i celów, jakie wyznaczyliśmy sobie na najbliższe lata. Jednym z celów jest wdrożenie zasad ESG, w celu sukcesywnego obniżania śladu węglowego. Inwestowanie w nowoczesne technologie to krok w stronę bardziej ekologicznej przyszłości, co w przypadku drukarni sitodrukowych jest szczególnie istotne. To nasza wspólna odpowiedzialność i jestem dumna z tego, jak skutecznie ją realizujemy.

Patrycja Sendor, pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania w Drukarni Graffiti

Kierunek – ekologia

sitodruk produkcja

Wszystkie wspomniane działania pomagają nam dążyć do synergii pomiędzy jakością naszych produktów a organizacją procesów produkcyjnych tak, by ich wpływ na środowisko był możliwie niski. Drukarnie sitodrukowe ze względu na niezbędne w procesach produkcyjnych substancje chemiczne muszą ze szczególną starannością podchodzić do zabezpieczania odpadów i organizacji miejsca pracy. Robimy zatem co w naszej mocy, by sprostać dzisiejszym standardom prowadzenia tego typu działalności.

Podobne artykuły

Back to top