Automated or traditional warehouse

Magazyn zautomatyzowany czy tradycyjny – co wybrać?

9 wrz 2021 - Marcin Młodożeniec

Czym różnią się od siebie magazyn zautomatyzowany i tradycyjny?

Wyzwania, jakie stoją przed przemysłem, każą wielu przedsiębiorcom zastanawiać się nad wprowadzeniem daleko idących zmian w zakresie automatyzacji. Dużą popularnością cieszy się w ostatnich latach szeroko pojęta automatyzacja magazynów. To rozwiązanie, które oferuje spore potencjalne oszczędności, optymalizację czasu pracy i wiele innych korzyści. Z drugiej jednak strony budzi obawy o koszty wdrożenia, skomplikowane zarządzanie i konieczność redukowania etatów. Jak jest naprawdę? Czym różnią się od siebie magazyn zautomatyzowany i tradycyjny? Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojej firmy? Sprawdź!

Na czym polega automatyzacja magazynów?

W dużym skrócie: w automatyzacji chodzi o to, by wdrożyć nowoczesne technologie: maszyny, algorytmy, oprogramowania. Sprawią one, że ilość pracy wykonywanej ręcznie zredukuje się do minimum, a większość zadań związanych z działalnością magazynu będzie się odbywała samoczynnie.

Takie przedsięwzięcie może mieć różne cele. Najczęstszym jest chęć zwiększenia wydajności pracy bez konieczności zatrudniania dodatkowych osób lub wręcz odwrotnie – chęć redukcji etatów, w celu ograniczenia kosztów zatrudnienia, ale jednoczesna potrzeba utrzymania bieżącego poziomu wydajności. Niekiedy do rozwiązania, jakim jest automatyzacja magazynu, skłaniają także względy komfortu pracy czy bezpieczeństwa – zarówno pracowników, jak i towarów. W dalszej części artykułu szerzej omówimy, w jakich sytuacjach wdrożenie zautomatyzowanych rozwiązań jest dobrym pomysłem.

Pobierz darmowy e-book o robotach mobilnych!

Automatyzacja magazynu nie zawsze wiąże się jedynie z zakupem dodatkowych urządzeń czy oprogramowania. W wielu przypadkach konieczne jest zmodernizowanie aktualnie posiadanej infrastruktury magazynowej. Przykładowo, jeżeli do tej pory automatyczna identyfikacja produktów dostępnych na magazynie odbywała się z wykorzystaniem kodów kreskowych, możliwe, że trzeba będzie zamienić je na technologię RFID. Nieraz zmiany mogą dotyczyć nawet tak błahych kwestii jak oświetlenie magazynu. Jest ono bowiem kluczowe dla prawidłowości działania systemów wizyjnych do automatycznej weryfikacji pakowania produktów, dla których, choć zdarza się to rzadko, może być konieczna modyfikacja oświetlenia.

Jakie obszary pracy na magazynie warto automatyzować?

Odpowiedź brzmi: wszystkie. Podstawowym elementem automatycznego magazynu jest urządzenie magazynujące w sposób bezobsługowy podstawowe jednostki logistyczne, na których gromadzimy surowce, wyroby i towary. W przypadku palet będą to układnice. Kompleksowa automatyzacja przewiduje również integrację z procesem produkcji. Odpowiednio zaprojektowany magazyn zautomatyzowany będzie więc wyposażony w maszyny, które odbiorą przygotowane elementy z linii produkcyjnej i przetransportują je we wskazane miejsce – na przykład za pomocą wózków AGV. Następnie inne urządzenia wykonają sortowanie, pakowanie i oznakowanie, a jeszcze inne przygotują palety do wysyłki. Nad wszystkim czuwa specjalistyczne oprogramowanie, które najpierw trzeba skonfigurować do potrzeb konkretnego magazynu.

Korzyści płynące z pełnej automatyzacji:

 • obniżone koszty operacyjne;
 • skrócenie czasu realizacji zamówień;
 • zwiększone bezpieczeństwo;
 • możliwość pracy w trybie 24/7.

Na co warto zwrócić uwagę, zanim zapadnie decyzja o automatyzacji:

 • koszty wdrożenia;
 • konieczność gruntownego przeprojektowania obecnej hali magazynowej (jeżeli dotyczy);
 • koszty eksploatacji (na przykład w branżach sezonowych).

Magazyn zautomatyzowany, a tradycyjny – kiedy ten drugi okaże się lepszym wyborem?

Magazyn manualny to rozwiązanie domyślne, stosowane do tej pory na o wiele szerszą skalę. W magazynie tradycyjnym to pracownicy odpowiadają za kompletowanie zamówień, ich transport, kontrolę jakości, znakowanie i wysyłkę towarów. Taki magazyn wykorzystuje maszyny, jednak nie są to urządzenia autonomiczne. Podnośniki i wózki paletowe itp. obsługiwane przez pracowników.

Pozostanie przy tradycyjnych rozwiązaniach nie zawsze jest złym pomysłem – mniejsze przedsiębiorstwa, które nie obsługują tysięcy zamówień, prawdopodobnie więcej wydałyby na wdrożenie automatyzacji, niż wyniosłyby potencjalne korzyści.

Manualna organizacja pracy w magazynie to również dobre rozwiązanie dla firm, które polegają w dużej mierze na sezonowości – w szczytowym sezonie mogą one zatrudnić dodatkowych pracowników, a poza sezonem utrzymywać jedynie niezbędny personel. W przypadku maszyn nie używanych przez kilka miesięcy w roku, ich koszt nie zwróciłby się tak szybko, a nadal wymagałyby okresowej konserwacji.

Korzyści płynące z tradycyjnego podejścia:

 • brak konieczności przebudowy magazynu;
 • mniej skomplikowane procesy;
 • łatwiejsze dostosowanie do zapotrzebowania rynku;

Na co zwrócić uwagę:

 • czynnik ludzki to większe prawdopodobieństwo błędów – należy więc szczególną uwagę zwrócić na kontrolę jakości;
 • konieczność częstszego prowadzenia rekrutacji, szkolenia pracowników itp.

Kiedy postawić na magazyn zautomatyzowany?

Hasło „magazyn zautomatyzowany” zwykle przywodzi na myśl wielkopowierzchniowy magazyn, w którym codziennie obsługiwanych jest tysiące zamówień.  I słusznie, gdyż właśnie do takich obiektów najczęściej trafiają roboty AMR i inne rozwiązania z zakresu automatyzacji. Można zatem powiedzieć, że automatyzacja magazynu wskazana jest tam, gdzie wolumen zamówień jest duży, a wiele czynności ma charakter powtarzalny. Z ich realizacją z powodzeniem poradzą sobie dobrze zaprojektowane systemy. Dzięki temu zamówienia mogą być realizowane wydajniej. Zastąpienie pracy ludzkiej nowoczesnymi, automatyzowanymi rozwiązaniami, to inwestycja, która zwraca się niedługim czasie.

Automatyzacji nie rezerwuje się jedynie dla dużych magazynów. Równie dobrze sprawdzi się w niewielkich obiektach, w których warunki pracy są dla pracowników niekomfortowe lub niebezpieczne. Mowa tutaj np. o chłodniach albo o obiektach magazynujących towary wyjątkowo ciężkie. Tu ręczna obsługa oznacza wysokie ryzyko wypadków przy pracy. Bądź wszędzie tam, gdzie  przepisy BHP nie pozwalają na wykonywanie takich czy innych czynności z udziałem człowieka Warto mieć też na względzie dobro samych towarów. Operacje magazynowe stanowią zagrożenie zwłaszcza dla produktów wrażliwych na uszkodzenia. Podczas ręcznego przenoszenia może dojść do ich upuszczenia i rozbicia. Tego typu przypadki zdarzają się znacznie rzadziej, jeżeli obsługa magazynu jest zautomatyzowana.

Kolejnym czynnikiem przemawiającym za automatyzacją magazynu jest chęć zredukowania liczby błędów, które wiążą się z otrzymaniem reklamacji. Do wystąpienia nieprawidłowości może dochodzić podczas kompletacji zamówień. Zwłaszcza jeśli są one rozbudowane lub gdy zamówiony produkt dostępny jest na magazynie w wielu wariantach rozmiarowych czy kolorystycznych. Można je ograniczyć dzięki wykorzystaniu systemów wizyjnych do automatycznej weryfikacji kompletacji towarów, które zasygnalizują błąd przed wysyłką zamówienia do klienta. Inspekcja poprawności pakowania poprzez system wizyjny

Jak zautomatyzować kontrolę pakowania. Sprawdź to!

Wysyłka innego towaru, niż zamówiony, oprócz tego, że generuje koszty, jest także stratą wizerunkową dla firmy. Dlatego zautomatyzowany magazyn to propozycja zdecydowanie warta przemyślenia dla marek premium i dla wszystkich firm, którym zależy na nienagannej opinii.

Zdarza się, że magazyn łączy się ze strefą produkcji, np. w firmach produkujących sprzęty elektroniczne. W takiej sytuacji warto postawić nie tylko na zautomatyzowany magazyn, ale i na automatyzację procesów jakościowych w strefie produkcji. Mowa tutaj o systemach wizyjnej kontroli jakości, która może zastąpić dotychczasową kontrolę dokonywaną przez człowieka. To bardzo ważne, gdyż wczesne wykrycie błędu produkcyjnego to szansa na naprawienie go jeszcze w momencie, gdy naprawa jest możliwa i nie generuje wysokich kosztów. W ten sposób również ograniczymy liczbę reklamacji, a tym samym zadbamy o dobry wizerunek firmy.

Zautomatyzowane magazyny coraz bardziej popularne

Statystyki Międzynarodowej Federacji Robotyki oraz raporty podmiotów zajmujących się dostarczaniem inteligentnych systemów magazynowych wskazują, że coraz więcej firm inwestuje w automatyzację magazynów. Wystarczy spojrzeć na raport World Robotics 2021. Jasno wynika z niego, że światowa sprzedaż robotów mobilnych w 2020 roku była większa o 33% w porównaniu z rokiem poprzednim. Trend zamiany magazynów tradycyjnych na magazyny zautomatyzowane lub budowania od razu magazynów zautomatyzowanych widoczny jest jednak już od dłuższego czasu. Raport World Robotics 2019 mówił o wzroście sprzedaży robotów mobilnych aż o 61% w roku 2018 względem roku 2017.

Skąd tak duże zainteresowanie automatyzacją magazynów? W wielu firmach jest to odpowiedź na rosnące wyzwania rynkowe. Duża liczba zamówień i konieczność ich szybkiej realizacji to dwa czynniki, które najczęściej skłaniają do poszukiwania rozwiązań wspierających. Czynnikiem napędzającym sprzedaż systemów dla zautomatyzowanych magazynów była również pandemia. Problemy związane z masowymi nieobecnościami pracowników stały się możliwe do rozwiązania właśnie dzięki automatyzacji magazynu. Pominięcie lub ograniczenie udziału człowieka w realizacji procesów magazynowych sprzyja również zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników. Przestrzegana jest wtedy zasada związana z bezkontaktowością i bezdotykowością.

Zautomatyzowany magazyn może być też ważnym krokiem w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Ma to związek nie tylko z tym, że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom firma będzie realizować zamówienia bezbłędnie i sprawniej niż konkurencja. Ważne jest i to, że inwestując w nowoczesne technologie i uświadamiając klientów o tym fakcie, mamy szansę być postrzegani jako marka bardziej profesjonalna, dbająca o jakość i lepiej zorganizowana niż inne podmioty z branży.

Pomiędzy magazynem zautomatyzowanym a tradycyjnym

Na szczęście dla niezdecydowanych, nie trzeba wybierać „sztywno” pomiędzy magazynem zautomatyzowanym a manualnym. Nic nie stoi na przeszkodzie, by magazyn tradycyjny usprawnić nieco, wprowadzając rozwiązania samoczynne stopniowo. Na przykład zainwestować w podnośniki automatyczne. Ułatwią one pracownikom uporanie się z ciężkimi ładunkami, ale nie będą wymagały wprowadzania drastycznych zmian w organizacji pracy magazynu. Opcją są także samojezdne roboty AMR, umożliwiające transport towarów pomiędzy wyznaczonymi strefami magazynu.

magazyn zautomatyzowany

Wprowadzenie częściowej automatyzacji może być wstępem do planowanych zmian na szeroką skalę, ale równie dobrze na tym może się zakończyć. Niektóre przedsiębiorstwa nie potrzebują całkowitej automatyzacji. W ich przypadku wyzwaniem będzie znalezienie złotego środka, który pozwoli na osiągnięcie zauważalnie większej efektywności przy jednoczesnym ograniczeniu poniesionych kosztów.

Błędne przekonania, które powstrzymują przed automatyzacją magazynu

Przygotowanie obiektu pod zautomatyzowany magazyn wymaga podjęcia wysiłku. Nic więc dziwnego, że zanim podejmiemy ostateczną decyzję, wnikliwie analizujemy wszystkie „za” i „przeciw”. Pamiętajmy jednak, aby analizę tę przeprowadzić w oparciu o rzetelne informacje. Wokół tematu automatyzacji magazynu narosło bowiem wiele nieprawdziwych przekonań, które mogą blokować nas przed wdrożeniem tego rozwiązania w swojej firmie.

Pierwszym z nich jest przeświadczenie, że nie każdy magazyn da się zautomatyzować. Przykładowo, klienci wychodzą z założenia, że jeżeli w ich obiekcie często dochodzi do zmian w rozmieszczeniu składowanych towarów i w związku z tym nie da się wyznaczyć stałych ścieżek, po których robot AMR mógłby się poruszać, to nie można go zastosować. Owszem, przy starszych generacjach robotów mobilnych taka sytuacja mogłaby być problemem, ale nowoczesne urządzenia poradzą sobie z nią znakomicie. Wszystko dzięki temu, że mają one zestaw czujników, które umożliwiają wykrywanie przeszkód na drodze. To tzw. autonomiczne roboty mobilne. Są one zdolne do rozpoznawania ścian, maszyn oraz innych elementów umieszczonych w obsługiwanej przestrzeni i – co najważniejsze – do samodzielnego omijania tych przeszkód.

Często obawy dotyczą też tego, że automatyzacja magazynu to decyzja podejmowana raz na zawsze, bez możliwości wprowadzania zmian w przyszłości. Takie przeświadczenie bierze się z tego, że dawniej, w celu wdrożenia mobilnych robotów konieczne było kucie posadzki, aby przeprowadzić w niej wszystkie niezbędne przewody. Współczesne roboty działają w dwóch wariantach, w zależności od potrzeb:

1) trasa jest ograniczona do rozklejonej taśmy magnetycznej w posadzce. Na ogół ten wariant jest tańszy z uwagi na wykorzystanie prostszych algorytmów. Równocześnie lepiej sprawdza się w miejscach, gdzie jest np. duży poziom zapylenia;

2) robot skanuje przestrzeń za pomocą lidarów i porusza się autonomicznie bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w posadzkę. To rozwiązanie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie z jakichś względów nie można rozkleić taśmy magnetycznej.

W automatyzacji magazynów istnieją jednak elementy, przy wyborze których warto uwzględnić przyszłe potrzeby. Mowa tutaj np. o systemach wykorzystywanych do wizyjnej kontroli jakości. Jeżeli w przyszłości mamy w planach zwiększenie wydajności, zróżnicowanie asortymentu, zwiększenie skali produkcji

Klienci nie zawsze chcą stawiać na całkowicie zautomatyzowany magazyn. Często skłaniają się do opcji pośredniej, czyli częściowego zautomatyzowania. W takim przypadku może pojawić się wątpliwość, czy poruszające się po magazynie roboty mobilne i pracownicy wykonujący tam swoje zadania nie będą wzajemnie utrudniać sobie pracy. Otóż nie, gdyż urządzenia te zostały zaprojektowane z nastawieniem na zapewnienie bezpieczeństwa. Aby zapobiec sytuacjom, w których chwilowa nieuwaga pracownika mogłaby skutkować kolizją, roboty są tak zaprogramowane, że same zmniejszają prędkość poruszania przy zbliżaniu się do przeszkody. Dodatkowo wydają sygnały świetlne i dźwiękowe, dzięki czemu pracownik jest poinformowanym o tym, że robot znajduje się w pobliżu.

Czy wózek AGV sprawdzi się w Twojej firmie? Przeczytaj!

Magazyn zautomatyzowany czy tradycyjny? Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Z pewnością warto być świadomym korzyści, jakie niesie za sobą automatyzacja magazynu i rozważyć tę możliwość.

Aby mieć pewność, że planowana automatyzacja będzie miała faktyczny wpływ na optymalizację pracy magazynu, warto zwrócić się do profesjonalistów, którzy zajmują się wdrażaniem rozwiązań automatycznych i wykonują analizy przedwdrożeniowe. Zastanawiasz się, czy magazyn zautomatyzowany to właściwy następny krok w rozwoju Twojej firmy? Skontaktuj się z nami, a my rozwiejemy Twoje wątpliwości i podpowiemy, jakie są najlepsze dostępne opcje.

Spytaj o rozwiązanie dla Twojego przedsiębiorstwa!

Podobne artykuły

Back to top