Systemy automatycznej kontroli jakości

Systemy wizyjne MVS, przeprowadzające kontrolę jakości, znajdują zastosowanie w obszarach produkcji oraz magazynu. Pozwalają na automatyczną inspekcję produktów poruszających się na liniach produkcyjnych. Systemy oparte są o wysokiej jakości kamery oraz oprogramowanie, które wykonuje analizę obrazu 2D lub 3D w sposób powtarzalny, porównuje go z zapisanymi wzorcami i wartościami odchyleń. Integracja systemów wizyjnych z systemami MES i układami automatyki przemysłowej wspiera procesy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. automatyzacja procesów kontroli jakości

  • ciągła weryfikacja produktów na liniach produkcyjnych
  • ograniczenie kosztów związanych z reklamacją
  • weryfikacja kształtu, wymiarów i kolorów
  • kontrola lokalizacji elementu
  • rejestracja w bazie danych wyników inspekcji

Właściwości

systemy-integracjasystemy-projektowanieweryfikacja-2dweryfikacja-kodykreskoweweryfikacja-nadrukweryfikacja-iso-kodykreskoweróżne-picturedodatkowe-precyzja
Zapytanie ofertowe
Back to top