Oznaczenia BHP

Aby procesy logistyczne i magazynowe były realizowane efektywnie i bezpiecznie, pomieszczenia w zakładzie pracy powinny być oznakowane odpowiednimi znakami ewakuacyjnymi i BHP. Wszelkie znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, niebezpieczeństwa, informacje dotyczące stanowisk pracy drukowane są na etykietach samoprzylepnych w miejscu pracy.

  • możliwość druku tymczasowych oznaczeń ostrzegawczych
  • elastyczność, dopasowanie do potrzeb
  • trwałość i estetyka oznaczeń

Właściwości

wlasnosci-permanentodpornosc-abrasion_2druk-color
Zapytanie ofertowe
Back to top