Weryfikatory nadruku

Urządzenia służące do automatycznej weryfikacji danych naniesionych na produkt na różnych etapach produkcji.  Ich zadaniem jest  sprawdzanie poprawności znakowania półwyrobów i wyrobów. W przypadku wykrycia niezgodności następuje sygnalizacja lub automatyczne usunięcie wyrobu z linii produkcyjnej.

  • weryfikacja poprawności wydrukowanych kodów 1D/2D, tekstów, piktogramów z wykorzystaniem czytników 1D/2D oraz specjalnych czujników
  • weryfikacja nadruków bezpośrednich typu inkjet lub laserowych
  • weryfikacja gabarytów
  • możliwość podłączenia siłowników zrzucających lub zdmuchujących wyrób z taśmociągu

Właściwości

systemy-integracjaweryfikacja-2dweryfikacja-kodykreskoweweryfikacja-nadrukweryfikacja-iso-kodykreskowe
Zapytanie ofertowe
Back to top