Systemy weryfikacji nadruku

Rozwiązanie wykorzystywane do inspekcji jakościowej oznaczeń produktów lub ich opakowań. Zadaniem weryfikatorów nadruku jest odseparowanie produktów, których oznaczenie jest wykonane niezgodnie z określonym wzorcem lub w przypadku jego braku. Weryfikacji poddaje się najczęściej elementy oznaczeń lub etykiety, które w przypadku niezgodności mogą zakłócić dalszy proces produkcyjny lub logistyczny. W zależności od typów produktów i konfiguracji, urządzenie umożliwia weryfikację opisów, kodów, a nawet informacji zapisanych w znaczniku RFID. Błędnie oznaczony produkt jest usuwany z linii produkcyjnej przez jego mechaniczny zrzut lub przy pomocy wydmuchu i jest kierowany najczęściej do procesu naprawczego.

  • 100% prawidłowo oznaczonych produktów
  • brak reklamacji związanych z niską jakością oznaczeń
  • brak zwrotów od klientów z powodu błędów w oznaczeniach produktu
  • możliwość weryfikacji kodów kreskowych, w tym EAN13 oraz kodów 2D
  • możliwość weryfikacji wielu kodów jednocześnie

Zastosowanie

obszar-manufakturingobszar-shipping
Zapytanie ofertowe

Dowiedz się więcej o tym produkcie:

Back to top